Smart Care

เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่งจับมือSCG ชู Smart Eco Smart Care

เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่งจับมือSCG ชู Smart Eco Smart Care

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง นำโดยนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ จับมือ SCG เปิดมิติใหม่ Smart Eco Smart Care ตอบรับเทรนด์ที่อยู่อาศัย ชูนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพบ้าน มุ่ง Smart Innovation ปี 2559 เพิ่มคุณภาพบ้านสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าเสริมกลยุทธ์ผนวกพันธมิตร