Standard

PEACH Receives Prestigious Thailand Mice Venue Standard Recognition

PEACH Receives Prestigious Thailand Mice Venue Standard Recognition

Pattaya, Thailand – Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH) was recently awarded the prestigious MICE Venue Standard Certificate issued by the Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). Situated in an unbeatable location with cutting edge meeting facilities, this recognition certifies the venue’s position as a leading MICE destination in Asia. Khun Pinit Srilert, Operations Manager […]

Standards

Standards

Mr. Somchai Thantham (Back row, 3rd from left), General Manager – Mineral Department of SGS (Thailand) Co., Ltd., a truck scaling developer and installer, recently attended opening and delivery ceremony of the modern truck scaling stations equipped with state-of-the-art technologies and effective data management system in Laos PDR. The ceremony was presided over by Mr. […]

ภาพข่าว: มาตรฐาน

ภาพข่าว: มาตรฐาน

นายสมชาย ฐานธรรม(แถวบนลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปแผนกสินแร่ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาระบบและติดตั้งระบบในการบริหารจัดการการชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบสถานีเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีระบบการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพรองรับการบริหารด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกทั่วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคต จุดประสงค์ในการพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อให้มีการบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับให้เป็นระบบที่โปร่งใส สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้โดยมี Mr.Yoshiharu Yoneyama(แถวล่างลำดับที่ 5 จากซ้าย) ผู้บริหาร JICA ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เกียรติเป็นประธาน ณ บ้านคำเตย เมืองอาดสะพัดทอง จังหวัดสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเร็วๆ นี้

กสร. เล็งยกระดับมาตรฐานแรงงานเฉพาะด้าน

กสร. เล็งยกระดับมาตรฐานแรงงานเฉพาะด้าน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เล็งจัดทำมาตรฐานแรงงาน TLS เฉพาะด้านให้ใช้ได้กับสถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาด ยกระดับมาตรฐานการจ้างแรงงานสู่ระดับสากล นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.  นำมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard) หรือ TLS มาส่งเสริมให้นายจ้างนำไปใช้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างและแสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมโดยเฉพาะประเด็น  ที่ต้องคำนึงถึงการใช้แรงงานที่เป็นธรรมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดย TLS เป็นระบบบริหารจัดการด้านแรงงานซึ่งจะช่วยให้นายจ้างสามารถบริหารงานแรงงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับ    การเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจากเดิมสถานประกอบกิจการที่นำ TLS ไปใช้ต้องจัดทำให้ครอบคลุมทั้งเรื่องสภาพการจ้างการทำงาน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานประกอบกิจการทุกประเภทและทุกขนาด นายจ้างมีความเข้าใจการจ้างงานที่ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานได้ง่ายขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กสร. ได้มีแนวนโยบายจัดทำมาตรฐาน TLS เฉพาะด้าน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัย และด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้สถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมในแต่ละด้านได้ปฏิบัติเฉพาะด้านนั้น ๆ ก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกำหนดในแต่ละด้านเพื่อให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และชัดเจนต่อการนำไปใช้ของสถานประกอบกิจการ โดยจะเร่งประกาศใช้ให้ทันภายในปี […]

บรรจุภัณฑ์ PiPPER STANDARD ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Award

บรรจุภัณฑ์ PiPPER STANDARD ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Award

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม “พิพเพอร์ แสตนด์ดาร์ด” (PIPPER STANDARD) โดยบริษัท อิเควเตอร์ เพียว เนเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Award สาขาการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท บรรจุภัณฑ์คงรูปไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร (Non-Food Rigid Packaging) ในงาน The 2nd Thailand Plastics Awards 2015 จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และ สถาบันพลาสติก เพื่อหาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด ASEAN Plastics Awards โดย ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI) ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ 3 แล้วของปี 2015 ด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทาง พิพเพอร์ แสตนด์ดาร์ด เลือกใช้พลาสติกประเภท พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) มีคุณสมบัติไม่ก่อให้เกิดสารข้างเคียงอันตรายที่จะเจือปนในผลิตภัณฑ์เช่น […]