Syllable

ASEAN-India Expo and Forum การเชื่อมโยงอาเซียน-อินเดียครั้งส าคัญ สู่การเติบโตและเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก

ASEAN-India Expo and Forum การเชื่อมโยงอาเซียน-อินเดียครั้งส าคัญ สู่การเติบโตและเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมแสดง ปาฐกถาพิเศษในงาน “ASEAN-India Expo and Forum” ฉลองครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์อย่างเป็น ทางการระหว่างอาเซียน-อินเดียและ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย จัดโดยกระทรวงพาณิชย์และ องค์กรพันธมิตร วันนี้(3 สิงหาคม 2560) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก Mrs Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดียร่วมแสดงสุนทรพจน์ และมีนางอภิรดีตันตราภรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์น าคณะผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับ งานนี้เปิดให้นักธุรกิจและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าชมฟรีถึงวันที่ 5 สิงหาคม ศกนี้