Tanla

Tanla Solutions ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน

Tanla Solutions ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน

Tanla Solutions ประกาศแต่งตั้ง Mr. Rohit Bhasin และ Mr. Sanjay Baweja เป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้ง Mr. Sanjay Kapoor เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยทั้งสามท่านต่างเป็นผู้ทรงอิทธิพลในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ และจะมีส่วนช่วยสนับสนุนบริษัทในการเร่งขยายธุรกิจสู่สากล Uday Reddy กรรมการผู้จัดการบริษัท Tanla กล่าวว่า “การแต่งตั้ง Sanjay Kapoor, Rohit Bhasin และ Sanjay Baweja เป็นกรรมการบริษัท เป็นไปตามความมุ่งหมายของเราที่ต้องการเพิ่มสมาชิกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม เราหวังให้พวกเขานำความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและข้อมูลเชิงลึกอันมีค่ามาช่วยพัฒนาธุรกิจของเรา” เกี่ยวกับ Sanjay Kapoor Sanjay Kapoor เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม เขาเข้ามารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Tanla Solutions เขาสั่งสมชื่อเสียงจากการทำงานกับบริษัทชั้นนำหลายแห่ง โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในฐานะกรรมการบริษัท เขาเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Xerox และ Micromax […]