THAI Smile Safety Symposium 2019 เพราะมาตรฐานการบินปลอดภัย คือความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง

THAI Smile Safety Symposium 2019 เพราะมาตรฐานการบินปลอดภัย คือความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง

THAI Smile Safety Symposium 2019 เพราะมาตรฐานการบินปลอดภัย คือความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง

THAI Smile Safety Symposium 2019 เพราะมาตรฐานการบินปลอดภัย คือความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง เหตุผลของคนไปงานสัมมนา อาจเพราะเป็นเรื่องที่เขาสนใจ เป็นเรื่องใกล้ตัว สาระข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่สำหรับงาน THAI Smile Safety Symposium 2019 ที่สายการบินไทยสมายล์จัดขึ้นมา ต้องยอมรับว่าฉีกกฎงานสัมมนาทั่วไปอย่างสิ้นเชิง เพราะงานนี้คิดและทำเพื่อ “ทุกคน” โดยเฉพาะผู้โดยสารบนเครื่องบินให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดนั่นเอง THAI Smile Safety Symposium 2019 เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหารของบริษัทฯ และทางฝ่ายความปลอดภัยและความมั่นคงการบินของไทยสมายล์ที่ต้องการตอกย้ำ “มาตรฐานความปลอดภัยทางการบิน คือหัวใจในการทำงานของธุรกิจ” จึงเชิญชวนบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจการบิน ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุในราชอาณาจักร บริษัทท่าอากาศยานไทย กรมท่าอากาศยาน บริษัทวิทยุการบิน และ สายการบินต่าง ๆ มาร่วมกันรับฟังและระดมความคิดในเรื่องระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management System: SMS) ซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานที่ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เน้นย้ำมาโดยตลอด และยังมุ่งหวังให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในอุตสาหกรรมการบินในประเทศ พร้อมปูทางไปสู่ข้อกำหนดขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้สำเร็จในเร็ววัน ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย (SMS) […]