Top-U Admissions Secrets Seminar

Admissions-Office จัดสัมมนา “Top-U Admissions Secrets Seminar” ฟรี พบเทคนิคเตรียมตัวสมัครเรียนต่อ ป.ตรี ในมหาลัยดังของอเมริกาและอังกฤษ

Admissions-Office จัดสัมมนา “Top-U Admissions Secrets Seminar” ฟรี พบเทคนิคเตรียมตัวสมัครเรียนต่อ ป.ตรี ในมหาลัยดังของอเมริกาและอังกฤษ

Admissions-Office เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในของไทยในการให้คำปรึกษาสมัครเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งกว่า 20 ปีที่ Admissions-Office เป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนไทยได้รับการตอบรับจาก Top-U มากมาย ได้จัดสัมมนาเรื่อง “Top-U Admissions Secrets Seminar” ในหัวข้อดังนี้ 1. การเตรียมตัวสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี ใน USA & UK 2. การวางแผนสอบ SAT 3. กลยุทธ์การเตรียมความพร้อม 4. Essays 5. Recommendation Letters 6. Interviews พบกับเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในการสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่ Top-U โดยพี่ไซ สุสิทธิ์ ธนะรัชต์ ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งสถาบัน Admissions-Office ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-13.00 น. ณ Admissions-Office ชั้น 8 อาคารพหลโยธินเพลส (ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์) […]

Admissions-Office จัดสัมมนา “Top-U Admissions Secrets Seminar” ฟรี พบเทคนิคเตรียมตัวสมัครเรียนต่อ ป.ตรี ในมหาลัยดังของอเมริกาและอังกฤษ

Admissions-Office จัดสัมมนา “Top-U Admissions Secrets Seminar” ฟรี พบเทคนิคเตรียมตัวสมัครเรียนต่อ ป.ตรี ในมหาลัยดังของอเมริกาและอังกฤษ

Admissions-Office เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในของไทยในการให้คำปรึกษาสมัครเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งกว่า 20 ปีที่ Admissions-Office เป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนไทยได้รับการตอบรับจาก Top-U มากมาย ได้จัดสัมมนาเรื่อง “Top-U Admissions Secrets Seminar” ในหัวข้อดังนี้ 1. การเตรียมตัวสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี ใน USA & UK 2. การวางแผนสอบ SAT 3. กลยุทธ์การเตรียมความพร้อม 4. Essays 5. Recommendation Letters 6. Interviews พบกับเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในการสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่ Top-U โดยพี่ไซ สุสิทธิ์ ธนะรัชต์ ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งสถาบัน Admissions-Office ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-13.00 น. ณ Admissions-Office ชั้น 8 อาคารพหลโยธินเพลส (ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์) […]