Tutor

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562

Thailand Training Center  ( T.T.C.)  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ทุกเดือน โดยมี Version ให้เลือกตามความต้องการ ทั้ง 11g และ 12c เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ปฎิบัติงานโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นำมาจาก Oracle University มีการทำ Work Shop ท้ายบทเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแล และตอบข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้เต็มที่ ทุกหลักสูตรสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือพัฒนาเนื้อหาและวิธีการที่ตรงความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร นอกจากนี้ Thailand Training Center เปิดติวสอบ OCA 12c โดยใช้ข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ จำลองการสอบ พร้อมเฉยข้อสอบ และนำข้อสอบที่ได้กลับไปทบทวน ก่อนการสอบจริง อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้าน Oracle Database เพราะอาจารย์ทุกท่านมีใบ Cer. […]

เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning

เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการปรับแต่งฐานข้อมูล Oracle ที่เหมาะสมกับเครื่องมือที่มี วิธีการใช้ Utilize database advisors เพื่อปรับแต่งอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Oracle ในเชิงรุก การใช้ tools based onAutomatic Workload Repository เพื่อปรับแต่งฐานข้อมูล วินิจฉัยและปรับแต่งปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ SQL วินิจฉัยและปรับแต่งปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Instance ที่เกี่ยวข้อง การใช้ Enterprise Manager อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูล Oracle หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • Administrator • Database Administrator • ผู้ที่สนใจการปรับแต่งเพื่อเพิ่มสมรรถนะของระบบฐานข้อมูล ความรู้พื้นฐานก่อนเรียนหลักสูตรนี้ • Oracle Database : Install and Upgrade Workshop • […]

เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2562

เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2562

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Create triggers เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายทางธุรกิจ solve business challenges จัดการ dependencies between PL/SQL subprograms ออกแบบ PL/SQL code for predefined data types, local subprograms, additional pragmas and standardized constants and exceptions Use the compiler warnings infrastructure เรียนรู้วิธีการ ใช้โครงสร้างพื้นฐาน the compiler warnings infrastructure การสร้าง และ ใช้ debug stored […]

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์จัดกิจกรรมรับปิดเทอม Education Day 2019 ตอน Let’s GO

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์จัดกิจกรรมรับปิดเทอม Education Day 2019 ตอน Let’s GO

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ต้อนรับช่วงเวลาแห่งการปิดเทอมจัดกิจกรรมพิเศษ เอาใจน้องๆหนู ผู้ใช้บริการโซนการศึกษา รับกระบอกน้ำ FortuneTown สุดกิ๊บเก๋ ฟรี (จำนวนจำกัด) เพียงแสดงใบเสร็จค่าเทอมจากสถาบันเสริมทักษะและกวดวิชาในโซนการศึกษา ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ภายในปี 2562 มูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ได้ ณ เคานเตอร์ กิจกรรม บริเวณโซนการศึกษา ชั้น G ใกล้โรงเรียนดนตรียามาฮ่ารัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 5 – 15 กันยายน 2562 เวลา 11.00-19.00 น. เท่านั้น พร้อมโปรโมชั่นรับปิดเทอม จัดคุ้มจากหลากสถาบันเสริมทักษะและกวดวิชา ชั้น G โซนการศึกษา ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ และ ชั้น 22 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่นี่ https://bit.ly/2lAV3SY สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์โทร. 02 766 3900-2 หรือ www.fortunetown.co.th […]

เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning

เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการปรับแต่งฐานข้อมูล Oracle ที่เหมาะสมกับเครื่องมือที่มี วิธีการใช้ Utilize database advisors เพื่อปรับแต่งอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Oracle ในเชิงรุก การใช้ tools based onAutomatic Workload Repository เพื่อปรับแต่งฐานข้อมูล วินิจฉัยและปรับแต่งปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ SQL วินิจฉัยและปรับแต่งปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Instance ที่เกี่ยวข้อง การใช้ Enterprise Manager อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูล Oracle หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • Administrator • Database Administrator • ผู้ที่สนใจการปรับแต่งเพื่อเพิ่มสมรรถนะของระบบฐานข้อมูล ความรู้พื้นฐานก่อนเรียนหลักสูตรนี้ • Oracle Database : Install and Upgrade Workshop • […]

เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units

เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Create triggers เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายทางธุรกิจ solve business challenges จัดการ dependencies between PL/SQL subprograms ออกแบบ PL/SQL code for predefined data types, local subprograms, additional pragmas and standardized constants and exceptions Use the compiler warnings infrastructure เรียนรู้วิธีการ ใช้โครงสร้างพื้นฐาน the compiler warnings infrastructure การสร้าง และ ใช้ debug stored […]

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database

Thailand Training Center  ( T.T.C.)  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ทุกเดือน โดยมี Version ให้เลือกตามความต้องการ ทั้ง 11g และ 12c เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ปฎิบัติงานโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นำมาจาก Oracle University มีการทำ Work Shop ท้ายบทเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแล และตอบข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้เต็มที่ ทุกหลักสูตรสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือพัฒนาเนื้อหาและวิธีการที่ตรงความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร นอกจากนี้ Thailand Training Center เปิดติวสอบ OCA 12c โดยใช้ข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ จำลองการสอบ พร้อมเฉยข้อสอบ และนำข้อสอบที่ได้กลับไปทบทวน ก่อนการสอบจริง อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้าน Oracle Database เพราะอาจารย์ทุกท่านมีใบ Cer. […]

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562

Thailand Training Center  ( T.T.C.)  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ทุกเดือน โดยมี Version ให้เลือกตามความต้องการ ทั้ง 11g และ 12c เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ปฎิบัติงานโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นำมาจาก Oracle University มีการทำ Work Shop ท้ายบทเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแล และตอบข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้เต็มที่ ทุกหลักสูตรสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือพัฒนาเนื้อหาและวิธีการที่ตรงความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร นอกจากนี้ Thailand Training Center เปิดติวสอบ OCA 12c โดยใช้ข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ จำลองการสอบ พร้อมเฉยข้อสอบ และนำข้อสอบที่ได้กลับไปทบทวน ก่อนการสอบจริง อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้าน Oracle Database เพราะอาจารย์ทุกท่านมีใบ Cer. […]

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562

Thailand Training Center  ( T.T.C.)  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ทุกเดือน โดยมี Version ให้เลือกตามความต้องการ ทั้ง 11g และ 12c เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ปฎิบัติงานโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นำมาจาก Oracle University มีการทำ Work Shop ท้ายบทเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแล และตอบข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้เต็มที่ ทุกหลักสูตรสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือพัฒนาเนื้อหาและวิธีการที่ตรงความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร นอกจากนี้ Thailand Training Center เปิดติวสอบ OCA 12c โดยใช้ข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ จำลองการสอบ พร้อมเฉยข้อสอบ และนำข้อสอบที่ได้กลับไปทบทวน ก่อนการสอบจริง อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้าน Oracle Database เพราะอาจารย์ทุกท่านมีใบ Cer. […]

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562

Thailand Training Center  ( T.T.C.)  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2562 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ทุกเดือน โดยมี Version ให้เลือกตามความต้องการ ทั้ง 11g และ 12c เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ปฎิบัติงานโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นำมาจาก Oracle University มีการทำ Work Shop ท้ายบทเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแล และตอบข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้เต็มที่ ทุกหลักสูตรสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือพัฒนาเนื้อหาและวิธีการที่ตรงความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร นอกจากนี้ Thailand Training Center เปิดติวสอบ OCA 12c โดยใช้ข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ จำลองการสอบ พร้อมเฉยข้อสอบ และนำข้อสอบที่ได้กลับไปทบทวน ก่อนการสอบจริง อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้าน Oracle Database เพราะอาจารย์ทุกท่านมีใบ Cer. […]

1 2 3