Young Thai Artist Award 2016

ภาพข่าว : มอบรางวัลยุวศิลปินไทย

ภาพข่าว : มอบรางวัลยุวศิลปินไทย

ขจรเดช แสงสุพรรณ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี เป็นประธานงานประกาศผล มอบรางวัล โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2559 (Young Thai Artist Award 2016) เวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะทั้ง 6 สาขาได้แก่ สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ