TENKAWA Photo Contest 2018 การประกวดภาพถ่ายเท็งคาวา “ไปฮอกไกโดกันเถอะ!” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2018

TENKAWA Photo Contest 2018
การประกวดภาพถ่ายเท็งคาวา “ไปฮอกไกโดกันเถอะ!” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2018
หัวข้อการประกวด: ‘เมืองที่ฉันรัก’ (My Favorite Town)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คนประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 คน (นักเรียนและคุณครูต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกันและคุณครูสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนทีม)
หมายเหตุ:
 โรงเรียนต้องอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หนึ่งโรงเรียนสามารถสมัครได้ไม่จำกัดจำนวนทีม
วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tenkawacontest.com
 กรอกข้อมูลทีม, โรงเรียน, คุณครู และนักเรียนให้ครบถ้วน
 อัพโหลดภาพถ่าย จำนวน 6 ภาพ (อ่านกติกาภาพถ่ายด้านล่าง)
 ตั้งชื่อเขียนคำอธิบายของชุดภาพ และคำอธิบายสั้นของแต่ละภาพ
กติกา
 ไฟล์ภาพถ่ายต้องเป็นสกุล .JPEG เท่านั้น โดยไม่จำกัดสัดส่วนของภาพ และมีขนาดไม่เกิน 4 MB ต่อภาพ
 ภาพถ่ายที่ส่งประกวดห้ามผ่านการตัดต่อ แต่สามารถแต่งสี และแสงผ่านโปรแกรมได้
 ภาพถ่ายที่นำมาประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ในงานใด หรือไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่น ๆ
 ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งภาพถ่ายได้ 1 ชุด ประกอบด้วยภาพ 6 ภาพตามหัวข้อหลัก ‘เมืองที่ฉันรัก’
 ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ควรเก็บ RAW FILE ไว้
 ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการเท็งคาวาขอกรรมสิทธิ์ที่จะใช้ภาพถ่ายของผู้สมัครไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้น ๆ
 หากผู้ส่งประกวดทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
การคัดเลือก
การตัดสินในรอบแรก เพื่อมาประกวดรอบชิงชนะเลิศภายในประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2018
การแจ้งผลการคัดเลือก
คณะกรรมการเท็งคาวาจะแจ้งผลการคัดเลือกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโทรศัพท์, Facebook Tenkawa และเว็บไซต์ www.tenkawacontest.com ภายในเดือนพฤษภาคม 2018
รางวัล
1. ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ (International High School Students’ Photo Festival) ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเยาวชนจาก 13 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ฟรี (โครงการดำเนินการออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร)
*อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ‘The International High School Students’ Photo Festival Exchange’
2. รางวัล Popular Vote ตัดสินทีมผู้ชนะจากภาพที่มีจำนวน Likes ใน Facebook มากที่สุด 1 ภาพ รับของรางวัลจาก Olympus Thailand

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2018

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.