Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

Thailand Training Center
เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ฟีเจอร์ Flashback ของ Oracle Database ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลทรานแซคชั่นในอดีต แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยถาวรไปแล้ว
หรือ ถูกทำลายไปแล้ว และได้ฝึกปฏิบัติในการใช้ Flashback ย้อนสถานะข้อมูลไป ณ เวลาต่างๆ ทั้งในระดับทรานแซคชั่น , แถว , ตาราง , ฐานข้อมูล รวมถึงกู้คืนตารางที่ถูกทำลายโครงสร้างไปแล้ว

Who Should Attend

• Database Administrator (DBA)
• Programmer
• System Engineer
• ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database

Pre-Requisites Knowledge

• มีความรู้ด้าน Oracle SQL และเข้าใจหลักการทำ transaction ใน Oracle
• มีความเข้าใจสถาปัตยกรรมของ Oracle Database เรื่อง Undo Segment , Tablespace ,
Startup-Shutdown Mode , SCN , และ Archive Log
• รู้วิธีเรียกใช้เครื่องมือ SQL*Plus เพื่อติดต่อฐานข้อมูล

หากยังไม่มีความรู้ดังกล่าว ควรลงเรียนหลักสูตร Oracle SQL and SQL*Plus Programming และหลักสูตร Oracle Database Administrator ก่อน

————————————

รายละเอียดเพิ่มเติม
1.หลักสูตรที่ทาง ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จัดอบรม สามารถเปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
2.ในวันอบรม ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในการอบรม
3.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
ID Line : thaitc
E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
http://www.thailandtrainingcenter.net

#Oracle #Database #DBA #Admin #Tuning #Unix #Backup #Recovery #PL #SQL #RMAN
#Training #TrainingOracle #TrainingOracleDatabase #Flashback
#KnowOracle #Administration #Administrator #อบรมออราเคิล #อบรมสัมมนา #ตารางอบรม2562 #ตารางอบรม2019 #BestPractice #Archive #Re_Organized

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.