TSF ดึงธรรศพลฐ์นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการคนใหม่

TSF ดึงธรรศพลฐ์นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการคนใหม่ หวังพลิกโฉมธุรกิจให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ของสื่อโฆษณานอกบ้าน

บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ หรือTSF ดึงนายธรรศพลฐ์แบเลเว็ลด์นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการคนใหม่ หวังพลิกโฉมธุรกิจให้เติบโตและสอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่นำมาใช้กับสื่อโฆษณานอกบ้าน มั่นใจผู้บริหารชุดใหม่มีแนวคิดในการทำงานเพื่อผลักดันให้ TSF เป็นผู้นำธุรกิจ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSFเปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ โดยได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ มานั่งตำแหน่งประธานกรรมการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ มีความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับขององค์กรต่าง ๆ ทั้งยังเคยถูกจัดอันดับให้เป็นมหาเศรษฐีของประเทศไทยจากนิตยสาร Forbes

อย่างไรก็ตาม การที่ TSF ตัดสินใจเชิญ นายธรรศพลฐ์แบเลเว็ลด์ เข้ามานั่งในตำแหน่งนี้ เพราะต้องการพลิกโฉมธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านเนื่องจากตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในธุรกิจสื่อโฆษณา โดยเฉพาะสื่อของ TSF ที่ได้มีการพัฒนานำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในสื่อใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสื่อในสนามบิน สื่อโฆษณาในตู้โทรศัพท์ทีโอที โดยมั่นใจว่าผู้บริหารชุดใหม่มีแนวคิดในการทำงานเพื่อผลักดันให้ TSF เป็นผู้นำของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณมนัสวิน โทร.081-438-7353

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.