อื่นๆ ทั่วไป

กสร. เชิญชวนเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564

กสร. เชิญชวนเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เชิญชวนสถานประกอบกิจการเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สนใจยื่นใบสมัครภายใน 15 มกราคม 2564 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ สร้างระบบบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น มุ่งเน้นให้กรมส่งเสริมผลักดัน เพราะจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของสถานประกอบกิจการ กสร. จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นายจ้าง ลูกจ้างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี ร่วมมือกันในฐานะหุ้นส่วนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ระบบสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ ตลอดจนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขวัญกำลังใจของลูกจ้าง พนักงานในสถานประกอบกิจการ และส่งผลดีต่อผลผลิตและธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นายอภิญญา กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปี 2564 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปที่อยู่ภายใต้บังคับและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สามารถขอแบบเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ณ พื้นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ […]

XCMG launches X-GSS at Bauma China 2020, shows how to go digital in machinery manufacturing

XCMG launches X-GSS at Bauma China 2020, shows how to go digital in machinery manufacturing

– X-GSS manages spare parts inquiries through data sharing; it tailors a solution for all equipment that guarantees accurate, comprehensive and timely spare parts support. – X-GSS provides a personalized user experience – multiple query methods, presentation modes, six languages and universal operation. – X-GSS makes service operation more intelligent with real-time tracking, visible control […]

การแข่งขันทำอาหาร “Haday Cup” 2020 ปิดฉากลงที่เขตปาหนาน นครฉงชิ่ง ทางตะวันตกของจีน

กรมประชาสัมพันธ์เขตปาหนานเปิดเผยว่า การแข่งขัน “Haday Cup” 2020 Chinese Cuisine World Championship ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออฟไลน์ ได้ปิดฉากลงแล้วที่ Huaxi International Culture and Sports Center ในเขตปาหนาน นครฉงชิ่งของจีน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยผู้เข้าแข่งขันและแขกผู้มาเยือนต่างก็ได้เพลิดเพลินไปกับงานเลี้ยงอาหารจีนและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กัน การแข่งขัน Chinese Cuisine World Championship จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2558 โดย Chinese Cuisine Association ภายใต้เป้าหมายที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทักษะการทำอาหารจีน โปรโมทกรรมวิธีการปรุงอาหารจีน ยกระดับการแข่งขันด้านวัฒนธรรมอาหารจีนระดับโลก และอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารจีนกับตะวันตก โดยการแข่งขัน “Haday Cup” 2020 Chinese Cuisine World Championship ปีนี้ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อแนะนำและโปรโมทอาหารจีนทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ การแข่งขันทางออนไลน์ในปีนี้ได้รับความสนใจและการสนับสนุนอย่างมากจากอุตสาหกรรมอาหารจีนทั่วโลก โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 690 คนจากทั่วโลก มีการส่งวิดีโอการทำอาหารเกือบ 1,000 […]

อียู-ไอแอลโอ-ยูเอ็น วูแมน มธ. หนุน “คนรุ่นใหม่” สร้างความเท่าเทียมทางเพศ-ขจัดความรุนแรงต่อแรงงานข้ามชาติหญิง

อียู-ไอแอลโอ-ยูเอ็น วูแมน มธ. หนุน “คนรุ่นใหม่” สร้างความเท่าเทียมทางเพศ-ขจัดความรุนแรงต่อแรงงานข้ามชาติหญิง

อียู – ไอแอลโอ – ยูเอ็น วูแมน จัดแคมเปญ “ส่องประกายคนรุ่นใหม่ หัวใจเท่าเทียม” หวังกระตุ้น “คนรุ่นใหม่” เป็นแนวร่วมในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และร่วมขจัดอคติและการใช้ความรุนแรงต่อแรงงานข้ามชาติหญิง โดยมี มธ. เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนรุ่นใหม่ นายแกรม บักเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ เปิดเผยว่า จากการประมาณการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ปี 2561 พบแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีจำนวนกว่า 11.6 ล้านคน โดย 5.2 ล้านคนเป็นแรงงานหญิงซึ่งเข้ามาทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ลูกจ้างทำงานบ้าน อุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ภาคก่อสร้างและอื่น ๆ สำหรับประเทศไทย สถิติล่าสุดระบุว่ามีแรงงานข้ามชาติจำนวน 3.9 ล้านคน และส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งช่วยเติมเต็มการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย นอกจากนี้ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ […]

นครเฉิงตูเร่งเครื่องด้วยสมรรถนะสูงสุดตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองอุทยาน

นครเฉิงตูเร่งเครื่องด้วยสมรรถนะสูงสุดตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองอุทยาน

เฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาตัวเองให้กลายมาเป็นเมืองอุทยาน Tian Xianghe ชายผู้หลงใหลการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ ซึ่งพักอาศัยอยู่ในนครเฉิงตู พบว่า ในช่วง 2 ปีมานี้ เขาสามารถถ่ายภาพภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะจากใจกลางเมืองแห่งนี้ได้อย่างง่ายดาย ไม่ใช่แค่ Tian แต่ความรู้สึกดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจาก Zhang Wei ช่างภาพอีกคนที่เฝ้ามองท้องฟ้าของนครเฉิงตูมาเป็นเวลาหลายปี และสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับเขา Zhang เปิดเผยว่า จากการบันทึกของเขา เมื่อปี 2560 มีวันที่ผู้คนในเฉิงตูสามารถมองเห็นภูเขาหิมะได้เพียง 50 วัน แต่ในปี 2562 จำนวนวันที่ชาวเฉิงตูมีโอกาสมองเห็นภูเขาหิมะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 65 วัน และในครึ่งปีแรกของปีนี้ คนเฉิงตูก็ได้มีโอกาสมองเห็นภูเขาหิมะอย่างชัดเจนมาแล้วมากถึง 37 วัน สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คือความพยายามของนครเฉิงตู ที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองให้กลายมาเป็น “เมืองอุทยาน” ตามแนวคิดที่ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนก.พ.2560 ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้างสวนสาธารณะขึ้นมาภายในเมืองเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสำรวจรูปแบบการพัฒนาแนวใหม่ และสร้างแรงผลักดันสู่การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพสูง มาตรการใหม่ ๆ ได้ถูกนำมาใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ, ตรวจสอบคุณภาพดิน และสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาแห่งนครเฉิงตูได้แสดงให้เห็นว่า ในปี 2562 นครเฉิงตูมีจำนวนวันที่คุณภาพอากาศของเมืองอยู่ในระดับดีมากถึง 287 วันซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่ไม่เคยทำได้มาก่อน […]

HyperDrive(R) โซลูชันพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบโอเพนซอร์ซของ SoftIron ได้รับการรับรอง Veeam Ready

SoftIron เข้าร่วมโครงการคู่ค้าพันธมิตรกับ Veeam Technology SoftIron Ltd. ผู้นำด้านโซลูชันศูนย์ข้อมูลเฉพาะด้าน ประกาศว่าบริษัทได้รับการรับรอง Veeam Ready – Object and Object with Immutability สำหรับโซลูชันพื้นที่จัดเก็บข้อมูล HyperDrive(R) ที่ใช้แพลตฟอร์ม Ceph นอกจากนี้บริษัทยังมีความภูมิใจที่ได้ประกาศว่า บริษัทได้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการกับ Veeam(R) ผู้นำด้านโซลูชันการแบ็คอัพและผู้ให้บริการ Cloud Data Management(TM) ในฐานะ Technology Alliance Partner ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ HyperDrive เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประเภท software-defined storage (SDS) แบบโอเพนซอร์ซที่ได้รับการรับรอง ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ทุกรูปแบบ (บล็อค ไฟล์ และวัตถุ) พร้อมฟีเจอร์ที่ทำให้ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ โดยแนวทางแบบ ‘เฉพาะด้าน’ ของ SoftIron ซึ่งใช้ฮาร์ดแวร์ที่สร้างตามวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อให้ Ceph มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้โซลูชันนี้ช่วยให้องค์กรมีอิสระ ความยืดหยุ่น และความเชื่อถือได้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในการใช้งานโซลูชันพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการแบ็คอัพที่ใช้งานได้ดีและคล่องตัว […]

สถาบัน Texas Cardiac Arrhythmia ณ St. David’s Medical Center เตรียมจัดประชุมสัมมนานานาชาติออนไลน์ว่าด้วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ซับซ้อน

EPLive 2020 การประชุมเชิงการศึกษา 2 วัน ใช้เคสศึกษาสดเป็นเครื่องมือการสอนหลัก ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2020 สถาบัน Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) ณ St. David’s Medical Center จะจัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ว่าด้วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ซับซ้อนอย่าง EPLive 2020 โดยอีเวนต์ปีนี้จะจัดในรูปแบบออนไลน์สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด EPLive คือการประชุมเชิงการศึกษา 2 วัน เพื่อฝึกนักสรีรวิทยาไฟฟ้าทางคลินิกเกี่ยวกับหัวใจ รวมถึงแพทย์หัวใจทั่วไปที่สนใจการบำบัดรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ โดยเคสการศึกษาซึ่งจะถ่ายทอดสดจากศูนย์ Electrophysiology Center ใหม่ที่ทันสมัย ณ St. David’s Medical Center พร้อมการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญนั้น จะเป็นเครื่องมือการสอนหลัก “EPLive ดึงดูดผู้นำในสาขาสรีรวิทยาไฟฟ้าจากยุโรป เอเชีย และลาตินอเมริกาเข้าร่วมมากมาย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา” นายแพทย์ Andrea Natale (F.H.R.S., F.A.C.C., […]

NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 3 /2563

NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 3 /2563

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด” ครั้งที่ 3/2563 ในสถานศึกษารอบโรงไฟฟ้า ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยจัดกิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งสาระความรู้ที่น่าสนใจ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เตรียมจัดงานแสดงนวัตกรรมซัพพลายเชนนานาชาติ

นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เตรียมจัดงานแสดงนวัตกรรมซัพพลายเชนนานาชาติ

นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เตรียมจัดงานแสดงนวัตกรรมซัพพลายเชนนานาชาติ ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารมาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรม และนำเสนอโอกาสมากมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้ไขว่คว้า ขณะที่เฉิงตูกำลังเดินหน้าสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ทันสมัย สำหรับงานนี้ดำเนินการโดย National Business Daily งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project ซึ่งดำเนินไปตลอดเดือนธันวาคม ภายในงาน จะมีการเผยโฉมสถานที่และผลิตภัณฑ์ใหม่ในภาคอุตสาหกรรมซัพพลายเชน โดยสถานที่ที่สำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ บริการซัพพลายเชนระหว่างประเทศในเขตชิงไป๋เจียง (Qingbaijiang District) ซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถไฟด่วนสินค้าจีน-ยุโรป และในเมืองเจี๋ยนหยาง (Jianyang) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติแห่งที่สองของเฉิงตู ตลอดจนบริการซัพพลายเชนสำหรับการเกษตรสมัยใหม่ในเมืองเผิงโจว (Pengzhou) ขณะที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 รายการ ซึ่งจะเปิดตัวที่งานนี้ผ่านทางโร้ดโชว์แบบอินเทอร์แอคทีฟ ประกอบด้วยบริการซัพพลายเชนการบินนานาชาติ แพลตฟอร์มบริการครบวงจรสำหรับซัพพลายเชนระหว่างประเทศ บริการพิธีการศุลกากรและสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ และแพลตฟอร์มบริการโลจิสติกส์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก โดย Cai Jin รองประธานสมาคมโลจิสติกส์จีน, Ma Jian […]

เอ็มไพร์ สเตท เรียลตี้ ทรัสต์ ได้รับมาตรฐาน GRESB ระดับ 5 ดาวในปีแรกที่เข้ารับการประเมิน

เอ็มไพร์ สเตท เรียลตี้ ทรัสต์ (NYSE: ESRT) ได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว และ Green Star ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐาน GRESB ด้วยคะแนนรวม 88 คะแนน ในปีแรกที่เข้ารับการประเมิน GRESB Real Estate Assessment ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ส่งผลให้ ESRT ติดกลุ่มท็อป 20% ของผู้ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด “ESRT ไม่เคยเข้ารับการประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความยั่งยืน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคารมาก่อน ดังนั้น การที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่ปีแรกที่เข้ารับการประเมินจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ผลงานและความเป็นผู้นำตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษของ เดน่า ร็อบบินส์ ชไนเดอร์ รองประธานอาวุโสฝ่ายพลังงานและความยั่งยืน และผู้อำนวยการฝ่าย ESG ของเรา” แอนโทนี อี มัลกิน ประธาน ประธานกรรมการ และซีอีโอของเอ็มไพร์ สเตท เรียลตี้ ทรัสต์ กล่าว GRESB ได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะหนึ่งในมาตรฐานที่เข้มงวดและดีที่สุดในการวัดประสิทธิภาพความยั่งยืนของกองทุนและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ การได้รับการยกย่องและติดกลุ่มท็อป 5 ของ […]

1 2 3 1,062