รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

หม่อมเต่า ส่งกระเช้าเยี่ยมลูกจ้างเหยื่อเครนถล่มที่คลองถม

หม่อมเต่า ส่งกระเช้าเยี่ยมลูกจ้างเหยื่อเครนถล่มที่คลองถม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีร้ายแรง นำกระเช้าเยี่ยมลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากเหตุเครนอาคารพาณิชย์ย่านคลองถมถล่ม ที่โรงพยาบาลกลาง รับเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับนายจ้าง พร้อมประสานประกันสังคมติดตามสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้าง นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีร้ายแรง นำกระเช้าไปเยี่ยมเยียนลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครนก่อสร้างอาคารพาณิชย์ย่านคลองถม เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถล่ม ซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ กสร. ได้ชี้แจงกับผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติว่าได้ขอความร่วมมือแพทย์และพยาบาลช่วยดูแลลูกจ้างผู้บาดเจ็บเป็นกรณีพิเศษด้วย นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมได้ไปชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ และเร่งติดตามให้ได้รับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมายต่อไป รองอธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ขอเน้นย้ำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการประสบอันตรายและอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อลูกจ้างผู้ประสบอันตรายแล้ว ยังส่งผลต่อครอบครัวของลูกจ้างด้วย รวมทั้งจะดำเนินคดีกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุจากการทำงานจนลูกจ้างได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 228 9128-39 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1-12 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 […]

วันเดียวแก้ปัญหาได้ หม่อมเต่า สั่งช่วยลูกจ้างบอดี้ แฟชั่น สมุทรปราการ

วันเดียวแก้ปัญหาได้ หม่อมเต่า สั่งช่วยลูกจ้างบอดี้ แฟชั่น สมุทรปราการ

รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ กว่า 300 คน สั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือหลังรับคำร้อง นำลูกจ้างคุยนายจ้างทันที พร้อมสั่งเร่งรัดดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายโดยเร็ว หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 ได้มีผู้แทนลูกจ้างบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนประมาณ 100 คน เดินทางมาที่กระทรวงแรงงานเพื่อยื่นร้องเรียนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงนายจ้างโดยโอนลูกจ้างของบริษัทฯ ไปเป็นพนักงานบริษัทบริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด แต่มีลูกจ้างจำนวน 333 คน ไม่ประสงค์โอนย้ายไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างรายใหม่ จึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอความช่วยเหลือให้บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ ตนรู้สึกห่วงใยพี่น้องแรงงานทั้ง 333 คน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างแรงงาน จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งดำเนินการไปพบนายจ้างและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทันที […]

ก.แรงงาน ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ตรวจสอบอุบัติภัยจากการทำงาน

ก.แรงงาน ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ตรวจสอบอุบัติภัยจากการทำงาน

กระทรวงแรงงาน ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน พร้อมลงพื้นที่ทันทีหากเกิดเหตุร้ายแรง ตั้งเป้าลดอันตรายจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฎเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุในการก่อสร้างหรือการประสบอันตรายจากการทำงานนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของลูกจ้าง นายจ้าง กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะหาแนวทาง รวมถึงมาตรการในการดูแลและป้องกันเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่งกระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรง โดยแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้อำนวยการกองนิติการ และผู้อำนวยการ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบรวมถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นที่สมควร ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยร้ายแรงเกี่ยวกับการทำงานขึ้นทั่วราชอาณาจักร มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คณะทำงานเฉพาะกิจฯ จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การลดการประสบอันตรายจากการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างอาคารสูงโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจกำกับ ควบคุม ดูแลสถานประกอบกิจการประเภทงานก่อสร้างที่มีการใช้งานปั้นจั่นหอสูง หรือ Tower crane ให้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีมาตรการระยะยาวในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย […]

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือให้ลูกจ้างหยุดงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมนครปฐม

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือให้ลูกจ้างหยุดงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมนครปฐม

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างจังหวัดนครปฐมหยุดงานวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งว่าง หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสามพราน ยกเว้นตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. รมว. แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระตามบทบัญญัติ มาตรา 50 (7) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้าง ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ข้างต้นที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นทั่วไปตามวันเวลาดังกล่าว หากนายจ้าง ลูกจ้างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม โทร. 034-340-0679 […]

ดีเดย์ เพิ่มค่าตอบแทนเกษียณอายุ/ค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เริ่มบังคับใช้ 27 ก.ย.62

ดีเดย์ เพิ่มค่าตอบแทนเกษียณอายุ/ค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เริ่มบังคับใช้ 27 ก.ย.62

กระทรวงแรงงาน เผยประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนความชอบในการทำงานและค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจทำงาน 20 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงิน 400 วัน เริ่มบังคับใช้ 27 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งสาระสำคัญของประกาศดังกล่าวได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งขยายสิทธิให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกัน ครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายของการทำงาน 300 วัน และลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย 400 […]

ก.แรงงานจัดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management ExcellenceAward 2019

ก.แรงงานจัดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management ExcellenceAward 2019

           กระทรวงแรงงาน ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม จัดพิธีมอบรางวัลThailand LabourManagement Excellence Award 2019ณ อิมแพค เมืองทองธานี ส่งเสริมความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างสร้างแรงงานที่มีศักยภาพ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี            หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานมอบรางวัลThailand Labour Management Excellence Award 2019 ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคง จำเป็นต้องพัฒนาภาคการผลิตในทุกสาขาให้ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันให้เกิด Workforce Transformation เพื่อให้กำลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพสูง ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การที่จะก้าวไปสู่จุดหมายดังกล่าวได้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการในด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการให้แรงงาน กระทรวงแรงงาน […]

ก.แรงงาน เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019

ก.แรงงาน เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019

กระทรวงแรงงาน จัดงานแถลงข่าว พิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9 กันยายน 2562 นี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานการแถลงข่าวการจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้ตอบสนองกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น สถานประกอบกิจการจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน สร้างความมั่นคงให้กับแรงงาน เพื่อให้มีหลักประกันที่ดี ได้ทำงานที่มีคุณค่ามีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกลไกทวิภาคีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน รวมทั้งยกย่อง เชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการได้มุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนเป็นแรงจูงใจและต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นนำไปใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดให้มีการประกวดสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงานยอดเยี่ยม หรือ Thailand Labour Management […]

ก. แรงงาน แถลงจัดงาน วันแรงงานแห่งชาติ ปี 62 ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน

ก. แรงงาน แถลงจัดงาน วันแรงงานแห่งชาติ ปี 62  ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน

รมว.แรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2562 เผยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง พร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานมุ่งดำเนินการอย่างผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า คณะกรรมการจัดงานจาก 15 สภาองค์การลูกจ้างและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยและกลุ่มแรงงานนอกระบบ กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ได้มอบให้กระทรวงแรงงานดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและครอบครัว ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จนได้รับการปรับอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์จาก Tier 2 Watch List เป็น Tier 2 ได้รับการปลดใบเหลืองจาก EU และได้รับการจัดอันดับด้านการจัดการการใช้แรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวร้ายในระดับที่มีความสำเร็จมากซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน […]

รมว.แรงงาน ส่งแรงงานกลับบ้านสงกรานต์

รมว.แรงงาน ส่งแรงงานกลับบ้านสงกรานต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งแรงงานกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ชลบุรี ย้ำให้เตรียมพร้อม คนพร้อม รถพร้อม ใจพร้อม และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยลำดับแรก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ “สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ชลบุรี วันที่ 3 เมษายน 2562 ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังแรงงาน 38.3 ล้านคน เป็นผู้ที่ทำงานในระบบสถานประกอบการมากกว่า 11.5 ล้านคน และมีแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอีกประมาณ 3.2 ล้านคน ซึ่งแรงงานต่างชาติกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมและประเพณีใกล้เคียงกับคนไทยโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ดังนั้น เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2562 รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นวันหยุดต่อเนื่อง รวม 5 วัน ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 กระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานที่จะต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จึงได้จัดโครงการ “สงกรานต์ชื่นบาน […]

ก.แรงงาน จัดงานวันสตรีสากล 62 ภายใต้แนวคิด แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ

ก.แรงงาน จัดงานวันสตรีสากล 62  ภายใต้แนวคิด แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ

วันนี้ (8 มี.ค.62) เวลา 13.30 น. กระทรวงแรงงาน จัดงาน “วันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2562” ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพิธีมอบโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น จำนวน 7 สาขา รวม 26 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีทำงานที่มีผลงานดีเด่นด้านแรงงาน ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาประเทศ บทบาทของสตรีในประเทศไทยนั้น ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอย่างมากทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติ และยังพบว่าผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นในแวดวงการประกอบการ กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานทุกคนว่าเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้แรงงานสตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสตรี และความเสมอภาคชายหญิง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี […]

1 2 3 4