อ.อ.ป.

อ.อ.ป. ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

อ.อ.ป. ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ในฐานะประธานในการร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.อ.ป. พนักงาน และชาวบ้านบ้านดงเค็ง – หัวหนอง ร่วมถวายกฐินและผ้าป่าหางกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้สำหรับทำนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งการจัดกฐินสามัคคีในครั้งนี้มียอดปัจจัยรวมทั้งสิ้น 500,451.- บาท (ห้าแสนสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ณ วัดชัยศิริมงคล ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ -บพิตร ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมฯ

อ.อ.ป. นำผู้ตรวจราชการฯ ติดตามความคืบหน้าซ่อมแซม ‘บ้านหลุยส์’

อ.อ.ป. นำผู้ตรวจราชการฯ ติดตามความคืบหน้าซ่อมแซม ‘บ้านหลุยส์’

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และคณะ ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง สำหรับการเข้าตรวจกิจกรรมการซ่อมแซม ‘บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์’ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ชุมชนท่ามะโอ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ.อ.ป. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

อ.อ.ป. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดย นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร ผู้แทน อ.อ.ป. มอบภาพวาดช้างเพื่อเป็นของที่ระลึกและแทนคำขอบคุณให้กับ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ในโอกาสเข้าตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. (สำนักงานกลาง) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) อ.อ.ป. กรุงเทพฯ สำหรับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของโรค ดังนี้ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL และ LDL) รวมถึงการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. มีสุขภาพที่แข็งแรงและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับมอบของที่ระลึก

รับมอบของที่ระลึก

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายบริหาร ให้เกียรติเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เกษียณอายุในปี 2563 รับมอบของที่ระลึกจาก นายเกษตรชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัด ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

อ.อ.ป. ร่วมวางพวงมาลา

อ.อ.ป. ร่วมวางพวงมาลา

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีสดุดีวีรชนป่าไม้และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี ในโอกาสนี้ อ.อ.ป. ได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้ เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันนี้ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ส.คช. จัดกิจกรรม Run with Elephant 2020 เพื่อระดมทุนช่วยช้างที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด – 19

ส.คช. จัดกิจกรรม Run with Elephant 2020 เพื่อระดมทุนช่วยช้างที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด – 19

นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อเจ้าของช้างและปางช้างอย่างมาก หลายแห่งต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ค่าจ้างควาญช้าง และค่าอาหารของช้าง จนต้องลดจำนวนควาญประจำช้างลง ทำให้เกิดปัญหาขาดคนหาอาหารเลี้ยงช้างและช้างไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของช้าง กอปรกับ ส.คช. ได้รับการติดต่อจากปางช้างและผู้เลี้ยงช้างหลายแห่งจากทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารช้างและสุขภาพของช้าง ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อขอรับการสนับสนุนอาหารช้างและการตรวจ รักษาช้างเจ็บป่วย อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงอาหารสำหรับช้างจำนวนมาก ในการดูแลรักษาช้างให้ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทั้งประเทศ ในการนี้ ส.คช. จึงได้จัดกิจกรรมวิ่งกับช้าง (Run with Elephant 2020) เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนช่วยเหลือช้าง สำหรับจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงอาหารช้าง เพื่อใช้ในการดูแลรักษาและบริบาลช้างเจ็บป่วย การบริบาลช้างในขณะพักฟื้นของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสัตวแพทย์สัญจรที่ออกรักษาช้างทั่วประเทศ โครงการวิ่งกับช้าง (Run with Elephant 2020) เป็นการวิ่งแบบสะสมระยะทาง จำนวน 50 กิโลเมตร จะวิ่งที่ไหน […]

อ.อ.ป. เปิดเวทีเสวนา – การประชุมช้างแห่งชาติ ปี 63 ‘ก้าวใหม่ช้างไทยหลังโควิด – 19’ หวังแก้ปัญหาช้างตกงาน…

อ.อ.ป. เปิดเวทีเสวนา – การประชุมช้างแห่งชาติ ปี 63 ‘ก้าวใหม่ช้างไทยหลังโควิด – 19’ หวังแก้ปัญหาช้างตกงาน…

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมช้างแห่งชาติ 2563 ในหัวข้อ “ก้าวใหม่ช้างไทยหลังโควิด – 19” ในระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2563 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ส.คช. อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดเผยว่า จากฐานข้อมูลประชากรช้างไทยในปี 2562 พบว่า ช้างเลี้ยงในประเทศไทย จำนวนกว่าร้อยละ 85 ทำงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ในขณะที่ร้อยละ 15 ทำงานเกี่ยวข้องกับชักลากไม้ ดังนั้น ส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง ส.คช. ได้ออกสำรวจข้อมูลช้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ต่างพบปัญหา เช่น เจ้าของช้างและควาญช้างขาดรายได้ ทำให้ไม่สามารถดูแลช้างได้อย่างเต็มที่, […]

อ.อ.ป. จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

อ.อ.ป. จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. สายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. สายธุรกิจ 1 คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี บริเวณโถงชั้น 1 อ.อ.ป. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ส.คช. ร่วมบริจาคโลหิต

ส.คช. ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำปาง

1 2 3 5