ประกาศ 2 บิ้กโปรเจกสนับสนุนการพัฒนา SME ไทย สู่ระบบดิจิทัล

ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)โดยคุณศุภธัช มาลยาภรณ์ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยคุณกิตติวัชร์ เกษมใส และคุณศุภรา เชื้อไทย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดอ่างทอง จัดการเสวนา เรื่อง “การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย”
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐให้เดินหน้าประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยงบประมาณ 20,000 ล้านบาท เป็นก้อนแรกได้มีผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมทั้งกลุ่มบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีนวัตกรรม จึงได้มีการออกประกาศเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 อนุมัติโครงการสินเชื่อ SME Transformation Loan งบประมาณ 15,000 บาท เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงเงินทุนตามความประสงค์ในการดำเนินธุรกิจได้
นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความทันสมัยพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในทุก ๆ ด้าน ซึ่งอ่างทองนั้นเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยมาช้านาน หากมีการพัฒนานำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การทำตลาด การแปรรูป การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ จะทำให้เกษตรกรรมไทยไปไกลและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมากขึ้น หรือผู้ประกอบการด้านอื่น ๆ หากมีการใช้ระบบซอฟท์แวร์ดิจิทัลในการบริหารจัดการย่อมเกิดความสะดวก ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นยกระดับธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ในงานมีการให้บริการตรวจเครดิตบูโรฟรี การแนะนำการใช้โปรแกรมภาษีสำเร็จรูป การให้คำแนะนำในการขอยื่นกู้สินเชื่อโครงการดอกเบี้ยพิเศษ Transformation loan และสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ Smart SMEs 4.0

************************************************************
บรรยายใต้ภาพ: นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณศุภธัช มาลยาภรณ์ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยคุณกิตติวัชร์ เกษมใส และคุณศุภรา เชื้อไทย ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมเสวนา ในหัวข้อ สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว 4.0เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ หวังกระตุ้นการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ผู้ประกอบสตาร์ตอัฟ ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2141 7158

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณพิมพร ชัยวีระพัฒนา (จี๊ด) ฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โทรศัพท์ 08 9109 8885 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pimporn.ch@sipa.or.th
คุณวรัชญ์ชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โทรศัพท์ 0 2141 7158 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccd@sipa.or.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.