ฟรี !!! ARIT มอบสิทธิ์ในการเข้าอบรมและสอบมาตรฐานสากล จำนวน 10 ท่านต่อองค์กร

ฟรี !!! ARIT มอบสิทธิ์ในการเข้าอบรมและสอบมาตรฐานสากล จำนวน 10 ท่านต่อองค์กรในโครงการ Professional Practices Project พัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

กลุ่มเป้าหมาย
1. หน่วยงานหรือองค์กรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน
2. บุคลากรในส่วนงานเที่ใช้ทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน เช่น ธุรการ เลขานุการ นักบัญชี
เจ้าหน้าที่ไอที เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล พนักงานขาย เป็นต้น

หลักสูตร / Certificate สำหรับทดสอบ มี 2 หลักสูตร ดังนี้
1. Microsoft Office Specialist (MOS)
2. IC3 Digital Literacy Certifications

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณรัตนาภรณ์ เถื่อนบุญ โทร. 0-2682-6350 # 511 / 090-969-2246
Email: rattanapornt@ar.co.th
Website: www.arit.co.th
Facebook: aritthailand
Line: @aritthailand

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.