เตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย จ.ลำปาง

ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)โดยคุณศราวุธ เลาหวิสุทธิ์ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยคุณกิตติวัชร์ เกษมใส และคุณศุภรา เชื้อไทย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดการเสวนา เรื่อง “การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย”พร้อมการบรรยายในหัวข้อ “ มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ” เพื่อเปิดโอกาสในนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและให้ความรู้ในด้านการประกอบการยุคดิจิทัลปล่อยสินเชื่อ Digital Transformation วงเงิน 15,000 ล้านบาท
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการจัดงานได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดลำปางว่าเป็นจังหวัดทางผ่านจากภาคกลางสู่ภาคเหนือ มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติขนบธรรมเนียมของชนกลุ่มน้อยและอารยธรรมโบราณที่ผสมผสานกันอย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์ มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้นพร้อมกำลังความรู้และไอเดียใหม่ๆ เชื่อได้ว่านโยบายประชารัฐไทยแลนด์4.0 จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทำธุรกิจแบบดั้งเดิมให้สามารถขยายตัวเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไปโดยใช้ซอฟท์แวร์ดิจิทัลเป็นกลไกการขับเคลื่อน
ในการเสวนานี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการบุคคล นิติบุคคลรายใหม่ที่มีนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงโครงการสินเชื่อ Transformation Loan และโครงการสินเชื่อ Smart SMEs 4.0 ซึ่งเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งSMEs รายเก่าให้มีสภาพคล่องพร้อมให้ความรู้ด้านระบบซอฟท์แวร์ดิจิทัล ระบบบัญชีและภาษีที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ทั้งนี้ในงานมีการออกบู้ทให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อแบบต่าง ๆ ของธนาคาร และการตรวจเช็คเครดิตบูโรฟรี โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณศราวุธ เลาหวิสุทธิ์ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยคุณกิตติวัชร์ เกษมใส และคุณศุภรา เชื้อไทย ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย”

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณพิมพร ชัยวีระพัฒนา (จี๊ด) ฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โทรศัพท์ 08 9109 8885 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pimporn.ch@sipa.or.th
คุณวรัชญ์ชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โทรศัพท์ 0 2141 7158 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccd@sipa.or.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.