ข้าวตราฉัตร นำทีม CSR SPIRITสร้างแปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ จ.สุพรรณบุรี

Pig1

นายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัทกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทีมงานจิตอาสา SPIRIT ร่วมทำกิจกรรม ร่วมกันสร้างแปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย วิธีการในการเพาะปลูก ตามวิถีชาวบ้าน ไปสู่นวัตกรรมการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดต้นทุน ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนที่โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.