ว.ท่องเที่ยวฯSPU จับมือ RSU & CATC หารือความพร้อมจัดประชุมวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 1

FAILED%20(Temporary%20file%20could%20not%20be%20copied.)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ห้องประชุมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้น 10 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรวิชาการและวิจัยในอุตสาหกรรมการบิน (CSR Aviation Academic and Research Network) ครั้งที่ 4
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในอุตสาหกรรมการบินชั้นนำของไทย อาทิ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันการบินพลเรือน โดยการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมและองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 1 (The 1st Aviation National Symposium) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน และ Mr.Arun Mishra ICAO Regional Director-Asia Pacific ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้มีการประชุมวางแผนในการดำเนินงานของเครือข่าย ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์วิจัยด้านอุตสาหกรรมการบิน การจัดทำวารสารวิชาการด้านการบินเล่มแรกของประเทศด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1267 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1247
อีเมล์ : saifon.kl@spu.ac.th เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/tourism/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/SPUTourismandHospitality/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/watch?v=WqTq88_XcUI
#48ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.