ศูนย์บริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา สร้างนักสืบป่าชายเลนตัวน้อย

web-11

ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าขาม ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ นำน้องๆ นักเรียนทีมนักสืบป่าชายเลน ชั้น ป.4-6 ลงสำรวจระบบนิเวศป่าชายเลน ค้นหาสิ่งมีชีวิต บริเวณริมคลองแม่รำพึง เพื่อวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิด กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งใน“โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีที่ 4” ที่เครือสหวิริยาให้การส่งเสริมสนับสนุนเน้นการสร้างเยาวชนคนสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันดูแลเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในอำเภอบางสะพาน และร่วมเป็นพลังสำคัญในการสร้างเครือข่ายส่งต่อไปยังโรงเรียนอื่นๆ รวมถึงชุมชน โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ร่วมผลักดันและสร้างเครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาในพื้นที่

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.