สมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดเวิร์คช็อปประเด็น “ป้อมมหากาฬ”

asa-09-021

สมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดเวิร์คช็อปประเด็น “ป้อมมหากาฬ”

ได้เวลารวมพลสร้างประวัติศาสตร์ ! จากกรณีรื้อถอน อาคารไม้โบราณ 5 หลัง ใน“ชุมชนป้อมมหากาฬ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ทีมทำงานกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม (ผ่านกิจกรรม Vernadoc) กรรมาธิการสถาปนิกเพื่อสังคมและเมือง (ASA-CAN) และสถาบันอาศรมศิลป์ ตัวแทนจาก Mahakan Model กลุ่มสถาปนิกและนักวางผังจิตอาสา รวมถึงภาคีนักวิชาการอีกหลากหลายสถาบันและสาขาวิชาชีพ ร่วมกันจัดเวิร์คช็อป COCREATE design Workshop ในหัวข้อ “Mahakan : Living Museum ออกแบบ สร้างป้อมฯ สร้างเมือง” โดยขอเชิญชวน นักออกแบบ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักผังเมือง นักโบราณคดี นักกฎหมาย นักรัฐศาสตร์ จิตอาสาทุกท่าน ฯลฯ มาร่วมคิด และแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล สำรวจมรดกทางสถาปัตยกรรม ในวันเสาร์ที่ 17 ก.ย. 59 เวลา 08.30–17.00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 59 เวลา 08.30–14.00 น. ณ ชุมชนป้อมมหากาฬ
และสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในกรณีดังกล่าว ขอเชิญในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 59 เวลา 14.00–16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาทิตย์ ตังทัตสวัสดิ์ ตัวแทนสถาปนิกอาสา โทร. 081-8184361
**************************************************************************************************************************************

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม : เตชินี แก้วดวงงาม โทร. 061-991-6154 มนัสวิน สิงหา โทร. 081-438-7353, 081-191-6779

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.