สอ.สกย.มั่นใจให้สหประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อสมาชิก

004

บริษัทประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ และนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับ นายอนันต์ เพชรบูรณ์ รองประธานฯ คนที่ 1 และ นายนิพนธ์ พงศ์กัณฑารักษ์ รองประธานฯ คนที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จำกัด (สอ.สกย.) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันที่จะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการให้บริการประกันชีวิตกับสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จำกัด ได้มอบความไว้วางใจ และเชื่อมั่น ให้สหประกันชีวิต จัดสวัสดิการคุ้มครองสินเชื่อให้กับสมาชิกของสหกรณ์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งสหประกันพร้อม เต็มใจ และสัญญาว่าจะให้บริการ และมอบแผนประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองที่ดีที่สุด จะดูแลเอาใจใส่ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ที่ทำประกันชีวิตกับบริษัท พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรมอย่างที่สุด ให้แก่สหกรณ์ทุกสหกรณ์ที่มอบความไว้วางใจให้สหประกันชีวิตจัดสวัสดิการประกันชีวิตให้ เพื่อนำพาให้สหประกันชีวิตเป็นธุรกิจของสหกรณ์เพื่อสหกรณ์อย่างแท้จริง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.