อุตสาหกรรมม้าของซีหลินกัวเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอกย้ำตำแหน่งเมืองหลวงแห่งม้าของจีน

เขตปกครองซีหลินกัว ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจีน ภูมิใจนำเสนอทุ่งหญ้าอันแสนอุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมการขี่ม้าแบบมองโกเลียที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เนื่องด้วยเมืองแห่งนี้มีวัฒนธรรมการขี่ม้าแบบดั้งเดิมที่นับได้ว่าความสำคัญทั้งในระดับประเทศและสำหรับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน อีกทั้งยังเป็นบ้านเกิดของพันธุ์ม้าชั้นนำที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่าง “ม้ามองโกเลีย” จนได้รับการขนานนามจาก สมาพันธ์อุตสาหกรรมม้าของจีนให้เป็น “เมืองหลวงแห่งม้าของจีน” มาตั้งแต่ปี 2010

เขตซีหลินกัว ได้เดินหน้าขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของความเป็น “เมืองหลวงแห่งม้าของจีน” ในทั่วทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับส่งเสริมวัฒนธรรม, การท่องเที่ยว, การจัดแข่งขัน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับม้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยความก้าวหน้าอย่างโดดเด่น

ซีหลินกัวในฐานะที่เป็น “เมืองหลวงแห่งม้าจีน” ได้อุทิศตนให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมม้าที่ทันสมัยอย่างมีคุณภาพ โดยมีการดำเนินโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมม้าจงหยุนขึ้นมา ทั้งยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขี่ม้ารายการสำคัญทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเป้าประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาและผลิกโฉมอุตสาหกรรมม้าแบบโบราณให้เท่าทันกับยุคสมัย ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างชื่อเสียงและแผ่ขยายอิทธิพลความเป็นเมืองแห่งม้าให้ขจรไกล

นอกจากกิจกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น ซีหลินกัวยังสั่งสมชื่อขึ้นเสียงจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อันเป็นเอกลักษณ์ที่รู้จักกันดี อย่างเทศกาล “White Horse Culture Festival” และ “Dark Horse Culture Festival” จากความพยายามของรัฐบาลประจำเมืองที่ได้นำวัฒนธรรมมองโกเลียแบบดั้งเดิมมาพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายและโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงโชว์ที่เกี่ยวข้องกับม้า และการขี่ม้าเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขี่ม้า เช่น อาน แส้ และโกลน มาช่วยเพิ่มสมรรถนะความเร็วในการขี่ พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการขี่ม้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์เขตซีหลินกัว

ลิงก์ภาพประกอบ: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=353777

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.