เครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน จัดอบรม “การตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย”

Group-1

รศ.พญ. อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ (ที่3 จากขวา) หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าเครือข่ายการดูแลรักษามะเร็งเต้านมในเขตภาคเหนือตอนบน รณรงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม จัดอบรม “การตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย” ภายใต้โครงการ Seeding Progress and Resources for the Cancer Community: Metastatic Breast Cancer Challenge (SPARC MBC Challenge) โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากไฟเซอร์ อิงค์ และสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (Union for International Cancer Control) เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการด้านการดูแลรักษา เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงการบำบัดรักษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วนี้ๆ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.