เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมพนักงานและครอบครัว ร่วมถวายปัจจัย สมทบทุนสร้างวิปัสสนาคารนานาชาติ

010

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมพนักงานและครอบครัว ร่วมถวายปัจจัย สมทบทุนสร้างวิปัสสนาคารนานาชาติ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย รับมอบปัจจัย จำนวน 22,200,000.00 บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนบาท) จากนายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยพนักงานและครอบครัว ได้ร่วมกันสมทบทุน เพื่อนำไปสร้างวิปัสสนาคารนานาชาติ ภายในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก และเป็นรมณียสถานสำหรับการจัดวิปัสสนากรรมฐานที่สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ถึง 1,000 คน ซึ่งในโอกาสนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้เมตตาแสดงธรรม หัวข้อ “ความรักจักรวาล” และมอบของที่ระลึก ภาพจิตรกรรม “ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี”(อภิมหาเศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก ในสมัยพุทธกาล) ผลงานของอาจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารีศิลปินผู้ได้รับฉายา ว่าเป็น “มาเน่” แห่งเมืองไทย พร้อมให้พรและพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่แก่ผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในงานอีกด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.