เทรนด์สินค้ารักษ์โลกและดีไซน์มาแรง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าการันตีผู้ส่งออกไทยกลุ่มสินค้ารักษ์โลกและดีไซน์ ด้วยรางวัล PM AWARD 2016 สู่การยอมรับในตลาดโลก

all-pictures

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตอบรับเทรนด์การบริโภคสากล เดินหน้าส่งเสริมกลุ่มสินค้ารักษ์โลกและดีไซน์ ด้วยรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ PM AWARD ในสาขารางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) และรางวัลสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) เปิดโอกาสสู่การยอมรับในตลาดโลก พร้อมเชิญชวนผู้ส่งออกร่วมสมัครเข้ารับรางวัล PM Award 2016 ใน 7 กลุ่มประเภทรางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2559

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงภาพรวมเทรนด์สินค้ารักษ์โลกและสินค้าดีไซน์ในปัจจุบันว่า ในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว การใช้สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และการนำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาผลิตเป็นสินค้าใหม่กำลังเป็นที่นิยมมาก ผู้ประกอบการส่งออกไทยจึงเริ่มมีการตื่นตัวต่อกระแสการบริโภคสินค้าและบริการดังกล่าวมากขึ้น โดยมีการพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งการใช้ไอเดียสร้างสรรค์งานดีไซน์ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสินค้าที่แปลกใหม่ตอบสนองความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสินค้าของใช้ ของแต่งบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ หรือของตกแต่งที่ทำจากวัสดุเหลือใช้และวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้บริโภคยุคใหม่ยังให้ความสนใจสินค้าที่มีความโดดเด่นในด้านงานดีไซน์ ทั้งที่เป็นสินค้าซึ่งผลิตในระบบอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น-สิ่งทอ ซึ่งเป็นประเภทสินค้าที่บ่งชี้บุคลิก ความคิดและตัวตนของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้านั้น ที่สำคัญสินค้าส่งออกจากประเทศไทยในสินค้ากลุ่มนี้ก็กำลังเป็นที่จับตาในตลาดโลกเพราะนอกจากจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในงานออกแบบแล้ว ยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตในระดับสากลอีกด้วย โดยในระยะสองสามปีที่ผ่านมาภาพรวมการส่งออกของกลุ่มสินค้าดีไซน์มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งในตลาดอาเซียน ตลาดยุโรปและอเมริกา

จากภาพรวมเทรนด์สินค้ารักษ์โลกและสินค้าดีไซน์ดังกล่าวข้างต้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกไทยในกลุ่มสินค้ารักษ์โลกและกลุ่มสินค้าดีไซน์ โดยการการันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าอย่าง ‘รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559’ หรือ ‘PM Award 2016’ ในสาขารางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green innovation) ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่ต้องการสมัครเข้ารับรางวัลในสาขานี้ คือ จะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหรือการพัฒนากระบวนการผลิต การคิดค้นวัสดุใหม่เพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต เป็นต้น และสาขารางวัลสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่ต้องการสมัครเข้ารับรางวัลในสาขานี้ คือ จะต้องเป็นสินค้าไทยหรือสินค้าต่างชาติที่ออกแบบโดยนักออกแบบไทย หรือเป็นสินค้าที่ออกแบบโดยนักออกแบบต่างชาติให้กับบริษัทไทย ครอบคลุม 6 ประเภทสินค้า ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ ไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร-สุขภาพความงาม -บรรจุภัณฑ์ และกลุ่มงานกราฟฟิกดีไซน์ เพื่อตอบรับเทรนด์การบริโภคสากล และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกกลุ่มสินค้ารักษ์โลกและกลุ่มสินค้าดีไซน์ไทยได้ก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับในตลาดการค้าโลกต่อไป

ทั้งนี้ ‘รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559’ หรือ ‘PM Award 2016’ ยังประกอบด้วยอีก 5 สาขารางวัลสำคัญ ได้แก่ 1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) 2) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) 3) รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) 4) รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกและคุณภาพยอดเยี่ยม (Best OTOP Exporter Recognition) และ 5) รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) รวม 7 ประเภทรางวัล โดยผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์จากทางกรมฯ ได้แก่ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ 25 ปี ‘รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559’ หรือ ‘PM Award 2016’ โดยสมัครเข้ารับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094-668-5209 และ 094-668-5279 หรือ www.pm-award.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.