เฮงลิสซิ่งร่วมสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีและของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2562

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงาน ”ประเพณีและของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2562” ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยอำเภอสันทราย ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสันทราย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสันทราย และกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอสันทราย บริษัทฯ เฮงลิสซิ่ง จึงได้ร่วมออกซุ้มบริการน้ำดื่มฟรีให้กับประชาชน พร้อมทั้งแจกของพรีเมี่ยม ได้แก่ แก้วน้ำ กระเป๋าผ้า ผ้ากันเปื้อน ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและหนาแน่นไปด้วยผู้คนที่มาร่วมชมขบวนแห่ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ เฮงลิสซิ่ง ยังได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากการร่วมสนับสนุนงานประเพณีและของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2562 โดยมีนายสุพจน์ กองเงิน สมาชิกองค์​การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และ นายสมภพ ปุณฑริกาภา ผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เป็นผู้รับมอบ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.