โครงการรางวัล “ข้าว…ก้าวใหม่ : RICE PLUS AWARD 2018” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญส่งสูตรอาหารนานาชาติและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยเข้าประกวด ด่วน!

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรางวัล “ข้าว…ก้าวใหม่ : RICE PLUS AWARD 2018” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เชิญส่งสูตรอาหารนานาชาติและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยเข้าประกวด ด่วน!

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ริเริ่มโครงการรางวัล “ข้าว…ก้าวใหม่ : RICE PLUS AWARD 2018” สองการประกวดแนวใหม่ที่เปิดโอกาสให้เชฟ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ที่สนใจใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทย ส่งผลงานเข้าประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย หรือประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด สิทธิประโยชน์ และโอกาสในการประชาสัมพันธ์ต่อยอดในเชิงธุรกิจ โดยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น

รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์เปิดเผยว่า “โครงการรางวัล ‘ข้าว…ก้าวใหม่: RICE PLUS AWARD 2018’ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโอกาสสำคัญของเชฟ นักออกแบบ และผู้ประกอบการไทย ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าข้าวไทย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมช่วยเพิ่มมูลค่า ขยายโอกาสทางการค้าและการส่งออกข้าวไทย และนอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่จะเปิดทางสู่ความสำเร็จทางธุรกิจทั้งในระดับชาติและต่อยอด
สู่ระดับโลกด้วยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก กลุ่มเซ็นทรัลที่มีเครือข่าย
ค้าปลีกในหลายๆ ประเทศ”

รองอธิบดีฯ อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการรางวัล Rice Plus Award 2018 ประกอบด้วย
การประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย (International Rice Recipe Contest) และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย (Innovative Rice Product Contest) โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลแนวหน้าจากวงการอาหาร การตลาด และนวัตกรรมมาร่วมเป็นกรรมการคัดกรองและตัดสิน

คณะกรรมการในส่วนของการประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย นำโดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายสันติ เศวตวิมล หรือ
“ท่านประธาน” แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและกูรูอาหารเจ้าของตำนาน “แม่ช้อยนางรำ” เชฟนอร์เบิร์ธ คอสเนอร์ เชฟใหญ่ที่ปรึกษาโครงการหลวงผู้มีเกียรติประวัติยาวนานในฐานะผู้ร่วมสร้างชื่อเสียงให้โรงแรมโอเรียนเต็ลและ ได้รับเกียรติในการปรุงอาหารในงานเลี้ยงพระกระยาหารแด่พระราชอาคันตุกะและประมุขจากทั่วโลก

เชฟวิชิต มุกุระ หนึ่งในเชฟผู้ร่วมผลักดันโรงแรมโอเรียนเต็ลสู่ความสำเร็จระดับโลก” ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล
“เชฟป้อม” กรรมการตัดสินรายการ “มาสเตอร์เชฟ ไทยแลนด์” Chef Mirco Keller เชฟใหญ่เปี่ยมประสบการณ์จากภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล และสุทธิพงษ์ สุริยะ สุดยอด Food Stylist เจ้าของ “ขาบสตูดิโอ” และหลากหลายรางวัลจากเวทีระดับโลก Gourmand World Cookbook Awards

ส่วนการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ได้รับเกียรติจากตัวจริงเสียงจริงจากวงการนวัตกรรมและกูรูการตลาด ประกอบด้วย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้อำนวยการ Brand Center Chulalongkorn Business School เจ้าของผลงานหนังสือขายดี “อัจฉริยะการตลาด” นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ ประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเครื่องสำอาง ภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดร.ธนทรรศ สนธีระ เจ้าของหลายรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด รวมถึง นางพยอม วลัยพัชรา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซิลเลเบิล จำกัด อดีตบรรณาธิการผู้ก่อตั้ง Outlook Section แห่ง Bangkok Post ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการฯ

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย พิจารณาจากแนวคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ความโดดเด่นของข้าวในฐานะโจทย์หลัก คุณค่าทางโภชนาการ สีสันและรสชาติ เปิดรับผลงานจากเหล่าเชฟและบุคลากรด้านอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สถาบันสอนทำอาหาร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย พิจารณาจาก แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความโดดเด่นของข้าวไทยในฐานะวัตถุดิบหลัก ระดับความใหม่และความซับซ้อนของนวัตกรรม บรรจุภัณฑ์ และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเปิดรับผลงานจากผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และนักวิจัยในประเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถทำการสมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้โดยตรงที่เว็บไซต์ www.riceplusaward.com และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก RicePlusAward หรือติดต่อที่อีเมล riceplusaward@gmail.com และโทร.02 254 6898 ต่อ 56 และ 26

* * * * * * * * * *

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.