เปิดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง 2559 สุดอลังการ

เปิดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง 2559 สุดอลังการ

โชว์ความพร้อมเป็นฐานการผลิตสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ชั้นนำของโลก

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือภาคเอกชน จัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง 2559 หรือ Thailand Auto Parts & Accessories 2016 (TAPA 2016) เน้นนำเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อโลกสีเขียว พร้อมแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ที่สำคัญของโลก

 

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง 2559 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้ายานยนต์ระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในอาเซียน และเปิดตัวสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันของภาคธุรกิจเพื่อสอดรับกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมผลักดันในการใช้ประโยชน์จากการเปิดตลาดทั้งด้านการค้าและการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสขยายการค้าระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตลาดภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดขนาดใหญ่ และมีความสำคัญอย่างมากในโลกการค้าปัจจุบัน”

 

“เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียนพร้อมๆ กับความมีชื่อเสียงในด้านความชำนาญในการผลิตและด้านคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากลของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ตลาดอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก เมื่อดูตัวเลขการส่งออกยานยนต์ในช่วงปี 2558 มูลค่ารวมกว่า 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็นสินค้ายานยนต์มีมูลค่าการส่งออก 19,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และซาอุดิอาระเบีย และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์มีมูลค่าส่งออก 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย”

 

จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล ภาครัฐจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนพร้อมทั้งผลักดันภาคเอกชนไทยเพื่อไปสู่การเป็นผู้นำและศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ในอาเซียน และสามารถเป็นหนึ่งในสิบของประเทศผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก

 

งาน TAPA 2016 ครั้งนี้ เป็นงานที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “World Auto Parts Sourcing Hub, The Green Innovation and High Quality Product for Sustainable Growth” เน้นการนำเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อโลกสีเขียว ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน

 

งาน TAPA 2016 มีผู้ประกอบการชั้นนำเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 576 บริษัท 1,031 คูหา ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ซัพพลายเออร์ ของผู้ผลิต OEM/REM และผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีสินค้าและบริการหลากหลาย เช่น อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM /REM) อุปกรณ์ประดับยนต์  ปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษายานยนต์ อุปกรณ์และเครื่องจักรหนักสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยานพาหนะ บริการซ่อมและบำรุงรักษายานยนต์ อุปกรณ์ไอที และการบริหารจัดการ

 

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้าชมงานกว่า 10,000 ราย จากทั่วโลก อาทิ อาเซียน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ออสเตรเลีย แอฟริกา สหภาพยุโรป จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และรัสเซีย โดยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสั่งซื้อภายใน 1 ปีจากงานนี้ประมาณ 2,100 ล้านบาท

 

ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน TAPA 2016 นั้น จะมีบริษัทรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มาร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอการจำลองการผลิตอะไหล่รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในแนวคิด “The Green Innovation for Sustainable Growth” นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาที่น่าสนใจ เช่น เทรนด์การส่งออกสินค้าในอนาคต อุปสรรคปัญหาของการส่งออก มาตรการการค้าต่างๆ เป็นต้น

 

งาน TAPA 2016 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 18.00 น. อาคาร 101-104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในวันที่ 7 – 9 เมษายน 2559 เป็นวันเจรจาธุรกิจ ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะนักธุรกิจได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตที่นำสินค้าและนวัตกรรมมาจัดแสดงภายในงาน TAPA 2016 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงานและซื้อสินค้าได้ในวันที่ 10 เมษายน 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandautopartsfair.com

หรือ โทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

 

TAPA Opening_025_resize  TAPA Opening_011_resize  TAPA Opening_022_resize  TAPA Opening_006_resize

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.