การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

อ.อ.ป. จุดประกายไอเดีย ขยายช่องทางธุรกิจ “รับสมัครพันธมิตรทางการค้า” มอบค่าตอบแทนจากการขายสูงสุด 15%

อ.อ.ป. จุดประกายไอเดีย ขยายช่องทางธุรกิจ “รับสมัครพันธมิตรทางการค้า” มอบค่าตอบแทนจากการขายสูงสุด 15%

นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (ผอส.ออป.กลาง) เปิดเผยว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า ตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจ และส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเป็นหนึ่งในกระบวนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า ทำให้ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ อ.อ.ป. เช่น ไม้สักแปรรูป, ไม้ประสาน (Finger Joint) และผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่างๆ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. เป็นผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีรูปแบบที่ทันสมัย น้ำหนักเบา สามารถรองรับทุกการใช้งาน และตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมเมืองยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม้ของ อ.อ.ป. สู่ประชาชนในวงกว้าง ได้เปิดรับพันธมิตรทางการค้าเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก โดยแบ่งตัวแทนจำหน่ายสินค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแทนการจำหน่ายสินค้าในแบบฝากขายในสถานประกอบการ และตัวแทนการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้แบบรับค่าตอบแทนการตลาด  ผอส.ออป.กลาง กล่าวต่อไปว่า การเป็นตัวแทนการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้แบบรับค่าตอบแทนการตลาด อ.อ.ป. มอบอัตราค่าตอบแทนทางการตลาดเป็นอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) กับตัวแทนจำหน่าย โดยมีผลตอบแทนสูงสุดถึง […]

นายกฯ ฟื้นฟูขสมก.วันนี้ ผอ.มั่นใจ คนร.เห็นชอบ ลดขาดทุน-ปชช.ได้ประโยชน์

นายกฯ ฟื้นฟูขสมก.วันนี้ ผอ.มั่นใจ คนร.เห็นชอบ ลดขาดทุน-ปชช.ได้ประโยชน์

นายกฯ ฟื้นฟูขสมก.วันนี้ ผอ.มั่นใจ คนร.เห็นชอบ ลดขาดทุน-ปชช.ได้ประโยชน์ การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) วันพรุ่งนี้ (8 มิ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานพิจารณาแผนฟื้นฟูขสมก. ซึ่งนำเสนอโดยกระทรวงคมนาคม นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. เปิดเผยว่าแผนฟื้นฟูขสมก.มีสาระสำคัญ 3 ประการ คือ 1. เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน 2. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและลดมลภาวะ 3. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนของขสมก. อย่างยั่งยืนและไม่เป็นภาระต่อภาคัฐ โดยมีเป้าหมายคือ หากแผนฟื้นฟูฉบับปรับปรุงได้รับการพิจารณาอนุมติในที่ประชุม จะทำให้ขสมก. เดินหน้าลดต้นทุนจัดหารถใหม่ให้ขสมก. และเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก สำคัญคือต้องลดค่าโดยสารเหลือวันละ 30 บาท ขึ้นกี่เที่ยวกี่สายก็ได้ไม่จำกัด ยกเลิกโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ตัดขาดขบวนการเพิ่มหนี้ล ดต้นทุนทุกประเภท เผยต่อไปนี้ ขสมก.ไม่ต้องลงทุนเองหันมาใช้โมเดลเดียวกับต่างประเทศจัดจ้างเอกชนลงทุนจัดหารถเมล์ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ NGV เท่านั้นไม่ก่อมลภาวะโดยเฉพาะละอองฝุ่น pm.2.5 บ่ายวานนี้ (6 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. เผยถึงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ […]

กลุ่มสตรีวุฒิสภาร่วมมอบสิ่งของปันสุขสู่สังคม

กลุ่มสตรีวุฒิสภาร่วมมอบสิ่งของปันสุขสู่สังคม

กลุ่มสตรีวุฒิสภา นำโดย ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภา ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่มสตรีวุฒิสภา อาทิ เรณู ตังคจิวางกูร  ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร  สุนี จึงวิโรจน์  จีรดา สงฆ์ประชา และ ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ร่วมมอบ ณ อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา การจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทั้งนี้ทางวุฒิสภาได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งมีประชาชนมาเข้าแถวเพื่อรอรับสิ่งของอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้วย โดยในครั้งนี้ ได้เน้นในส่วนของเครื่องบริโภคคือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋อง เนื่องจากสิ่งของเหล่านี้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน พร้อมทั้งยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย […]

สนพ.จัดทำคลิปวีดิโอความรู้เรื่องค่าไฟฟ้า ชู“ฮีโร่พลังคิด”เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย

สนพ.จัดทำคลิปวีดิโอความรู้เรื่องค่าไฟฟ้า  ชู“ฮีโร่พลังคิด”เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดทำคลิปวีดิโอ ชุด “มาทำความเข้าใจเรื่องค่าไฟฟ้า กันเถอะ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องค่าไฟฟ้าพร้อมแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับประชาชน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ สนพ. มีบทบาทภารกิจในดูแลโครงสร้างพลังงานและติดตามสถานการณ์ราคาพลังงาน ได้ให้ความสำคัญด้านการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านพลังงานโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากประชาชน จึงได้จัดทำคลิปในรูปแบบMotion Graphic ชุด “มาทำความเข้าใจเรื่องค่าไฟฟ้ากันเถอะ” ความยาว 2 นาที โดยใช้ตัวการ์ตูน “ฮีโร่พลังคิด” ซึ่งเป็นภาพการ์ตูนสดใส มาเป็นตัวเล่าเรื่อง ใช้ภาษาเข้าใจง่าย พร้อมภาพกราฟิกประกอบ ชวนให้ติดตามไปจนจบเรื่อง สำหรับเนื้อหาของคลิปดังกล่าว จะนำเสนอเรื่องโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่นำมาใช้คำนวณค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งหากใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก ค่าไฟจะมีราคาสูงขึ้นตามปริมาณการใช้งาน ในคลิปนี้จึงได้สอดแทรกวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดไว้ด้วย เนื่องจากในขณะนี้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รัฐบาลได้มีมาตรการขอความร่วมมือให้ทำงานที่บ้าน (Work from Home) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องทำงานอยู่ที่บ้านประกอบกับอากาศที่ร้อนจัด จึงมีความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งวัน ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนัก เป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น ดังนั้นการหมั่นดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ หากชำรุดให้รีบซ่อมแซม พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า เช่น ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งาน ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ […]

มอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรค

มอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรค

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และ น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ร่วมมอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรค (Face Shield DIY) จำนวน 100 ชุด ให้กับศูนย์โควิด จังหวัดลำปาง เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอำเภอต่างๆ 13 อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดลำปางที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ โดยมี นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สนับสนุนน้ำดื่ม

สนับสนุนน้ำดื่ม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายวิฑูลย์ พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน นำน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้กับตัวแทนจาก 6 หมู่บ้านที่ร่วมเฝ้าระวังไฟป่าในเขตตำบลบ้านจันทร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดไฟป่า และลดปัญหาหมอกควัน ณ สวนป่าบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

สนพ. สรุปมาตรการความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามมติ ครม.

สนพ. สรุปมาตรการความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามมติ ครม.

ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ได้รับทราบมาตรการความช่วยเหลือค่าไฟฟ้า แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 . สนพ. ขอสรุปมาตรการความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามมติ ครม. ดังกล่าว “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” . สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ PEA 1129 และ MEA 1130 . #สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน #สนพ #เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน #เราจะไม่หยุดพัฒนาและสร้างสรรค์นโยบายเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างพอเพียงและยั่งยืน #CreateTheFutureEnergy #กระทรวงพลังงาน #ค่าไฟฟ้า #โควิด19 #COVID19

รับมอบอาหารช้าง

รับมอบอาหารช้าง

20 เมษายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบอาหารช้างจาก ดต.วสุอนันต์ สาลีพันธ์ หัวหน้าชุดกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง (กก.4 บก.ปทส.จว.ลป.) และคณะ เพื่อร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือช้างให้มีอาหารเสริมในระหว่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎร

ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยงานสวนป่าสูงเนิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ นายอำนวยศิลป์ มานะงาน ปลัดอาวุโส, นายวิพัฒน์ ทักษิณ ปลัดอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า, กำนัน และผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเกลือเก่า ร่วมแจกข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ณ ตำบลมะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ให้กำลังใจ

ให้กำลังใจ

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายกิตติศักดิ์ ถาวงษ์กลาง หัวหน้างานสวนป่าเขาคณา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง นำน้ำดื่มบรรจุขวด และเครื่องดื่มเกลือแร่ มอบให้กับผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อ COVID – 19 ในเขตอำเภอชนแดน จำนวน 2 จุด เพื่อเป็นกำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจคัดกรองเชื้อ COVID – 19 ตามมาตรการป้องกันของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ จุดตรวจฯ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

1 2 3 49