การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

3 ผู้ว่าการการไฟฟ้า เยี่ยมชมเทคโนโลยี ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

3 ผู้ว่าการการไฟฟ้า เยี่ยมชมเทคโนโลยี ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ (กลาง) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)นายสมพงษ์ ปรีเปรม (ที่3จากขวา) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย (ที่2จากขวา) ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม ‘อีโคสตรัคเจอร์ กริด’ ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ระบบไฟฟ้าของประเทศเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้วยขุมพลังแห่ง IoT ช่วยให้สามารถมอนิเตอร์และควบคุมการจ่ายพลังงานได้ในแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมโซลูชั่นสมาร์ทซิตี้ รวมถึงโซลูชั่นเอดจ์ และโซลูชั่นการบริหารจัดการอาคารอีกด้วย โดยมีนายมงคล ตั้งศิริวิช (ขวาสุด) รองประธานฝ่ายธุรกิจพลังงานให้การต้อนรับ ในงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ณ บูธ U9 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เมื่อเร็วๆ นี้ #EcoStruxure and #IoT together #SchneiderElectricThailand

เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร“เชียงใหม่-น่าน” ทำแนวป้องกันไฟป่า รับมือปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

นายวิสุทธิ์ ปรีชาสุภากุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปีนี้ปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่ารุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ค่อนข้างมาก ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า หมอกควันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากไฟป่าถึง 90%และเป็นสาเหตุให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน สูงเกินค่ามาตรฐาน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านกองกายและชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์และเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา(อสพ.)ในการทำแนวป้องกันไฟป่าโดยรอบหมู่บ้านกองกาย เป็นโครงการนำร่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆร่วมกันแก้ปัญหาและป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามมายังพื้นที่ๆมีชาวบ้านพักอาศัยกว่า 75 ครัวเรือนที่ดูแลผืนป่าสมบูรณ์จำนวน 3,750 ไร่ ด้านนางอ้อย จันทรธิมา เกษตรกรบ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สนับสนุนนำร่องเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านสบขุ่น จ.น่าน ทดลองปลูกกาแฟเป็นพืชทางเลือกในการสร้างรายได้แก่เกษตรกรควบคู่ไปกับการดูแลและพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เป็นอีกพื้นที่ในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเผาป่าและลุกลามไหม้สวนกาแฟของชาวบ้านเกิดความเสียหายรวมกว่า 500 ต้น โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การทำแนวกันไฟป่าและอุปกรณ์ดับไฟป่า ภายใต้ “โครงการสบขุ่นร่วมใจ ทำแนวป้องกันไฟป่า 2562” เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการเผาป่าและหมอกควันในพื้นที่ หมู่บ้านสบขุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่ 323 ครัวเรือนที่ดูแลผืนป่าสมบูรณ์ในเขตดอยวาว […]

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดเวทีประชุม “ASEAN Digital Ministers’ Retreat”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดเวทีประชุม “ASEAN Digital Ministers’ Retreat”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดเวทีประชุม “ASEAN Digital Ministers’ Retreat” โชว์ศักยภาพประเทศไทย พาอาเซียนสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดเวทีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล “ASEAN Digital Ministers’ Retreat” รวมรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านดิจิทัลของประเทศสมาชิกอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผนึกความร่วมมือผลักดันภูมิภาคอาเซียนมุ่งสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว พร้อมทั้งแสดงบทบาทในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนประจำปี 2019 โชว์ศักยภาพผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ การประชุม ASEAN Digital Ministers’ Retreat ร่วมหารือในหัวข้อ ASEAN Digital Agility 2019 ที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจแห่งอาเซียนไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว ประกอบด้วย ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity), การเชื่อมโยงและการเคลื่อนย้ายคน (Connectivity and Mobility), เมืองอัจฉริยะ (Smart City), เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการพัฒนากำลังคน และด้านสังคม (Manpower and Society) ซึ่งจะจัดขึ้นระว่างวันที่ […]

ฝีมือแรงงานสุรินทร์จับมือสารพัดช่างปั้นแรงงานได้มาตรฐาน

ฝีมือแรงงานสุรินทร์จับมือสารพัดช่างปั้นแรงงานได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายศักดิ์ศรี เส้งเตง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือเเรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เข้าพบนายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) “วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์” เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 นายฐิติวัฒน์ จันดาคูณ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ซึ่งได้ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเข้าตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำจากส่วนกลาง โดยสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ในฐานะหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ บุคลากร รับฟังปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่วิทยาลัยกำลังประสบอยู่ทั้งนี้ เพื่อให้การทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีกระบวนการและวิธีการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO/ICE 17024:2012 ซึ่งจะทำให้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน สำหรับในด้านความร่วมมือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ กับ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้มีการบันทึกตกลงความร่วมมือ เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักและบุคลากรร่วมกันเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของจังหวัดและของประเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้รับอนุญาติให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใช้ชื่อ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน “วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์” […]

จ.ฉะเชิงเทรา ระดมของดี..ของเด่น..ของดัง ในงาน “มหกรรมของดีฉะเชิงเทรา 2019” 15 – 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

จ.ฉะเชิงเทรา ระดมของดี..ของเด่น..ของดัง ในงาน “มหกรรมของดีฉะเชิงเทรา 2019” 15 – 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมของดีฉะเชิงเทรา 2019” พร้อมด้วย นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ระดมของดี..ของเด่น..ของดัง ประจำจังหวัดกว่า 60 บูท ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (แจ้งวัฒนะ) จ.นนทบุรี 15-19 มีนาคมนี้

เชิญชวนรับชมเวทีดีเบต ! วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย ช่อง Thai PBS

เชิญชวนรับชมเวทีดีเบต ! วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย ช่อง Thai PBS

ไทยพีบีเอส นำเสียงประชาชนส่งตรงถึง(ว่าที่) นายก ในเวทีดีเบต“วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย” 15 มีนาคมนี้ ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (PNET), สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิด“ศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง 62” เพื่อผนึกกำลังจัดเวทีใหญ่“วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย” เวทีที่จะนำเสียงประชาชนจากทุกเวทีภูมิภาคและกรุงเทพมหานครฯ กว่า 20 เวที ส่งตรงถึง (ว่าที่) นายก จาก 8 พรรคการเมือง ได้แก่พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย ผ่านเวทีในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ Convention Hall ชั้น 2 […]

5 ต้นแบบของหน่วยงานราชการ 4.0

5 ต้นแบบของหน่วยงานราชการ 4.0

5 ต้นแบบของหน่วยงานราชการ 4.0 หน่วยงานต้นแบบของการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นอย่างไรบ้าง ติดตามที่ E-BOOK ของ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ที่ https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NDc4NHx8MXx8dGh8fEVSeUZQ#book/2

“สูตรสำเร็จ ต้นแบบชุมชนยั่งยืน” หรือ “PowerPoint มีชีวิต”

“สูตรสำเร็จ ต้นแบบชุมชนยั่งยืน” หรือ “PowerPoint มีชีวิต”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง จัดงานเปิดตัว “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง” ภายใต้โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม: แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมาจากความสามัคคี ความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิกในชุมชน ขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างโมเดลตัวอย่าง “สูตรสำเร็จ ต้นแบบชุมชนยั่งยืน” เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ให้กับชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง และชุมชนอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ สถานที่จริง วิธีปฏิบัติจริง พร้อมนำไปปรับใช้ และพัฒนาชุมชนของตนเอง หรือที่เราเรียกว่า เอง หรือที่เราเรียกว่า “PowerPoint มีชีวิต“

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคเดินทางมาเจรจาการค้าในประเทศไทย (Sourcing Forum)

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคเดินทางมาเจรจาการค้าในประเทศไทย (Sourcing Forum)

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคเดินทางมาเจรจาการค้าในประเทศไทย (Sourcing Forum) โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เชิญผู้นำเข้า/ฝ่ายจัดซื้อของห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพจากภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ นั้น ทางกรมจึงได้เรียนเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนการค้าจากในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะได้พบปะเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้นำเข้าที่มีศักยภาพจากต่างประเทศ ตามกำหนดการ ดังนี้ วัน/เวลา : วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. สถานที่ : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ห้องวิภาวดีบอลลูม

อ.ส.ค. จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชูแนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

อ.ส.ค. จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชูแนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อ.ส.ค. โดย ชูแนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” Dairy Thailand Towards Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการโคนมไทย” โดยงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เชิงเขาตาแป้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

1 2 3 40