การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

วันสิ่งแวดล้อมไทย 62

วันสิ่งแวดล้อมไทย 62

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ดูแลโลกเพื่อให้โลก ดูแลเราตลอดไป” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดฯ ณ ฮอลล์ 4 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้เป็นมิตรต่อโลกอย่างไร พร้อมจัดแสดงวิวัฒนาการการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้จากอดีตจนถึงปัจจุบันให้กับประชาชนที่เข้าชมงาน โดยมี นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้บรรยาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย และแสดงความยินดีกับกรมเจ้าท่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย และแสดงความยินดีกับกรมเจ้าท่า

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอธิรัฐ รัตนเสธ และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และผู้บริหารกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับกรมเจ้าท่า ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมพระราชพิธี การดูแลความปลอดภัยท่าเรือ การทำความสะอาด โดยการเก็บตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา 2. ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรี IMO กลุ่ม C วาระปี ค.ศ. 2020-2021 สมัยที่ 8 3. ระบบการควบคุมการจราจรทางน้ำ (VTS) 4. การพัฒนาระบบการส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ อาทิ ประชาชน และนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหรือขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ และการขนส่งทางน้ำ […]

สุรินทร์หนุนฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ นายจ้างแฮปปี้ ได้ประโยชน์สองต่อ

สุรินทร์หนุนฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ นายจ้างแฮปปี้ ได้ประโยชน์สองต่อ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้าง และบุคคลทั่วไปที่จะรับเข้าทำงาน โดยใช้มาตรการจูงใจด้านภาษีอากรรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งส่งผลให้แรงงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงาน ส่งผลให้สถานประกอบกิจการมีผลิตภาพแรงงานที่ดีและสูงขึ้น สะท้อนสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเจ้าของสถานประกอบกิจการ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ทั้งสิ้น 50 คน

คนกรุงเฮ….ขสมก.ใจป้ำ ลดค่าใช้จ่ายวันละ 18 บาท

คนกรุงเฮ….ขสมก.ใจป้ำ ลดค่าใช้จ่ายวันละ 18 บาท

คนกรุงเฮ….ขสมก.ใจป้ำ ลดค่าใช้จ่ายวันละ 18 บาท ขสมก. จัดประชุม workshop เป้าหมายพัฒนาคุณภาพงานบริการ และลดภาระประชาชน ระดมสมองสนองนโยบาย ค่าโดยสาร “ วันละ30บาท ” ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ขสมก.) กล่าวว่า วันที่ 21 พฤศจิกายน นี้ เวลา 13.00 น. ขสมก. จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนการพื้นฟูขสมก. โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1. การแก้ปัญหาขสมก.อย่างยั่งยืน 2.การยกระดับคุณภาพงานบริการ และ 3.การลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน เป็นสำคัญ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประเด็นสำคัญที่จะมีการระดมสมอง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ รมว.คมนาคม ให้หลักคิดว่า จะต้องทำให้ทุกคน ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ องค์กรขสมก. จะต้องหลุดพ้นจากสภาพหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่ใช่แก้ปัญหาหนี้เก่า ด้วยการก่อหนี้ใหม่. พนักงานต้องมีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ประชาชนต้องได้รับบริการที่ดี มีค่าใช้จ่ายลดลง และสังคมส่วนรวม ไม่ต้องมีส่วนร่วมรับภาระหนี้สินของขสมก. […]

ผู้ว่าอุบลฯ ชี้บทเรียนน้ำท่วมใหญ่ เร่งบูรณาการสร้าง“อุบลฯ สมาร์ท ซิตี้” แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าอุบลฯ ชี้บทเรียนน้ำท่วมใหญ่ เร่งบูรณาการสร้าง“อุบลฯ สมาร์ท ซิตี้”  แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์ปีนี้น้ำท่วมหนักที่อุบลฯ เกิดจาก เพราะว่าเราเจอ 2 สถานการณ์ โดยปกติอุบลฯน้ำท่วมทุกปี เนื่องจากเป็นปลายน้ำ เวลาระบายน้ำมาจากลำน้ำชี , ลำน้ำมูล ตลอดจนแม่น้ำโขง (ปีไหนที่ท่วมสูง จะหนุนตัวปิดทางออกแม่น้ำ) , ลำน้ำโดม และ ลำน้ำเซบก เซบาย ปีนี้น้ำ 5 สายมาพร้อมกัน เนื่องจากฝนตกทางภาคอีสานหนัก สถานการณ์ที่ 2 คือฝนตกหนักช่วงปลายสิงหา – ต้นเดือนกันยา 9 วันตก 500 มิลลิเมตร เพราะฉะนั้น เมื่อน้ำขังจากฝนที่ตกหนักบวกกับน้ำบ่าที่ระบายลงมาจากลุ่มน้ำ 5 สายตอนบน ทำให้ปีนี้ท่วมหนักมาก ทั้งในแง่ของความรุนแรงก็มาก ท่วมสูงก็สูงกว่าทุกปี และกระจายพื้นที่ ถ้าเป็นพื้นที่เกษตรก็กว่า 6.3 แสนไร่ ท่วมทุกอำเภอในจังหวัดๆมีทั้งหมด 25 อำเภอ โดยน้ำจะไหลไปที่ต่ำรวมอยู่ที่ชุมชนริมน้ำ จะเหลือท่วมเพียง 21 อำเภอและท่วมหนักสุดท้ายอยู่ที่ 7 อำเภอในบริเวณใกล้ลุ่มน้ำมูล […]

โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เมื่อเร็วๆ นี้ ณพงศ์ ศิริขันตยกุล (ที่ 6 จากขวา), รักษาการผู้จัดการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรับถาวร เสนเนียม (ที่ 6 จากซ้าย), รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสตรวจเยี่ยมชมการทำงานของโรงแรม ณ ห้องครูว เล้าจน์ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “Digital Government Awards 2019” พร้อมเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562”

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “Digital Government Awards 2019” พร้อมเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (คนที่ 2 จากขวา) เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (คนที่ 1 จากขวา) ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการในการให้บริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ณ ทำเนียบรัฐบาล

อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 19 ปี

อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 19 ปี

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทน อ.อ.ป. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 19 ปี และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 (ทิศตะวันตก) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนา ธ.ก.ส.

อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนา ธ.ก.ส.

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 53 และร่วมบริจาคสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

อ.อ.ป. ร่วมหารือ กรมอุทยานฯ หาแนวทางในการดูแลลูกช้าง ‘ชบาแก้ว’

อ.อ.ป. ร่วมหารือ กรมอุทยานฯ หาแนวทางในการดูแลลูกช้าง ‘ชบาแก้ว’

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มอบหมายให้ น.สพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ เพื่อร่วมหารือกับนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทีมสัตวแพทย์ กรมอุทยานฯ ถึงแนวทางในการดูแลลูกช้าง “ชบาแก้ว” ที่พลัดหลงจากโขลง ซึ่งผลจากการประชุม ได้สรุปว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ และพันธุ์พืช จะดูแลลูกช้างชบาแก้วที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เนื่องจากยังเป็นลูกช้างเล็ก เกรงว่าหากเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงอาจป่วยและติดเชื้อโรคได้ง่าย และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง ช่วยประสานงานปางช้างเอกชน เพื่อหาแม่รับให้กับลูกช้างชบาแก้วอีกทางหนึ่ง ในเบื้องต้น น.สพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ผู้แทน อ.อ.ป. ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ กรมอุทยานฯ ตรวจสุขภาพของลูกช้างชบาแก้ว ซึ่งสุขภาพโดยรวมถือว่าแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งในโอกาสนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการดูแลลูกช้างชบาแก้วให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว โดยมีนายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาการผู้อำนวยการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เป็นผู้รับมอบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม […]

1 2 3 44