การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

ศาลจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม

ศาลจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ อรรถการ ฟูเจริญ (กลาง), ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีชาญศักดิ์ สมประโยชน์ (ที่ 3 จากขวา), ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมล้านนา พุกาม ศรีวิชัย โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

พิธีวางพานพุ่มฯ ครบรอบ 39 ปี ทอท.

พิธีวางพานพุ่มฯ ครบรอบ 39 ปี ทอท.

เมื่อเร็วๆ นี้ นิตินัย ศิริสมรรถการ (ที่ 7 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 39ปีของการดำเนินงาน โดยมีวราภรณ์ใจการ (ที่ 6 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายขาย-สายการบิน โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตนำพนักงานโรงแรมร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. กรุงเทพฯ

ขับขี่ปลอดภัย สไตล์ไทยแลนด์ 4.0

ขับขี่ปลอดภัย สไตล์ไทยแลนด์ 4.0

ภาพข่าว ขับขี่ปลอดภัย สไตล์ไทยแลนด์ 4.0 (ที่ 3 จากขวา) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมร่วมเสวนาสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศ เรื่อง “จักรยานยนต์ปลอดภัย Smart Ride – Safe Lives” โดยมี พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ (ขวาสุด) รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และนายอารักษ์ พรประภา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เนื้อหาเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่ตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจร นำสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการเสวนาหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมนำแนวคิดต่อยอดด้านปลูกฝังระเบียบวินัยการขับขี่ ร่วมด้วยนายชัยธนา ไชยมงคล เป็นผู้อำนวยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) องค์การมหาชนขึ้นตรงต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มกอช.เดินสายส่งเสริม GAP มาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร 6 โรงเรียน นำร่องจังหวัดน่าน

มกอช.เดินสายส่งเสริม GAP มาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร 6 โรงเรียน นำร่องจังหวัดน่าน

มกอช.เดินสายส่งเสริมการหนุนมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดบัมธัยมนำร่อง6 โรงเรียน ใน จ.น่าน นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ล่าสุด ทาง มกอช. ได้ สร้างแนวคิด ในการส่งเสริมการน ามาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยม โดยนำร่องใน 6 โรงเรียนในจังหวัดน่าน สร้างกิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในเรื่องมาตรฐาน GAP อาหารปลอดภัย และปฏิบัติได้จริง พร้อมไปสู่การเป็นสถานศึกษาผลิตผักผลไม้(พืชอาหาร) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP โดยเริ่มต้นใน ตั้งแต่ วันที่2-7 กรกรฎาคม2561 เป็นครั้งแรก ซึ่งทาง มกอช. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปจัดการฝึกอบรม ความรู้ให้กับ6 โรงเรียนในจังหวัดน่านเพื่อเป็นการนำร่อง โดยเจ้าหน้าที่ มีภารกิจสำคัญในการฝึกอบรม คือการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ซึ่งกลไกที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนั้นต้องทำให้เกิดการนำ มาตรฐานไปใช้ในทุกระดับการผลิตของห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร (From Farmto Table) เพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ซึ่ง มกอช.เห็นความสำคัญของการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรในสถานศึกษา ซึ่งได้มีโครงการที่เกี่ยวข้อง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย (ความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน […]

‘เยาวชนสัมพันธ์’ มอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการเยาวชนสัมพันธ์และผู้สนับสนุน

‘เยาวชนสัมพันธ์’ มอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการเยาวชนสัมพันธ์และผู้สนับสนุน

พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการเยาวชนสัมพันธ์และผู้ให้การสนับสนุนการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ โดยมี พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ท. อนันต์ ภิรมย์แก้ว ให้การต้อนรับ และมี ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล, ดร.อรพรรณ สินประสงค์, กนกพรรณ เหตระกูล ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

งานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด

งานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ผนึกกำลังต้านภัยยาเสพติด จับมือชุมชน และอาสาสมัคร จัดการประกวดผลการดำเนินงานของชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด และอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด” ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก และได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มีวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดบรรลุผลตามพันธกรณีและวิสัยทัศน์อาเซียนภายในปี ๒๕๖๒” ซึ่งกรุงเทพมหานครถือเป็นนโยบายสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยการเสริมสร้างพลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ […]

หนุนเชื่อมโยงคลัสเตอร์แฟชั่นล้านนาตะวันออก

หนุนเชื่อมโยงคลัสเตอร์แฟชั่นล้านนาตะวันออก

19-21 มิ.ย.61 นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กิจกรรมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และบริษัทกู๊ดสตาร์ท จำกัด พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มคลัสเตอร์เพชรเกษม เพื่อเชื่อมโยงและเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการกลุ่มคลัสเตอร์ โดยมี นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561 ภายใต้การสนับสนุนโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย […]

รัฐ อัดฉีดเม็ดเงิน 2 หมื่นลบ.ผ่านโครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้านฯ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รัฐ อัดฉีดเม็ดเงิน 2 หมื่นลบ.ผ่านโครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้านฯ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 13 มิถุนายน 2561- รัฐบาล เปิดปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน อย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ” พร้อมอัดฉีดเม็ดเงิน 2 หมื่นล้านบาท สนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนฯ ละไม่เกิน 3 แสนบาท เพื่อต่อยอด โครงการเดิม ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการให้โอกาสประชาชนบริหารจัดการเงิน ของตนเองจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ” ท่ามกลางพี่น้องประชาชนกว่า 12,000 คน และนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารกองทุนฯ ที่มารอต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเมื่อปี 2559 รัฐบาลได้จัดโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ภายในวงเงินงบประมาณ 35,000 ล้านบาท สำหรับให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดทำโครงการเพื่อนำไปลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ขยายโอกาสทางการตลาด แก่เกษตรกร […]

DEPA ร่วมกับกระทรวงดีอี CAT พาสื่อทั่ว Digital Park Thailand พร้อมเผยแผนการพัฒนาสถาบันไอโอทีแห่งแรกของไทย

DEPA ร่วมกับกระทรวงดีอี CAT พาสื่อทั่ว Digital Park Thailand พร้อมเผยแผนการพัฒนาสถาบันไอโอทีแห่งแรกของไทย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำทีมสื่อไทย – จีนลงพื้นที่ศรีราชา เยี่ยมชม Digital Park Thailand พร้อมเผยแผนการพัฒนาสถาบันไอโอทีแห่งแรกของไทย หนึ่งใน เมกะโปรเจคอีอีซี ดันเศรษฐกิจไทยทะยานขึ้นสูง สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ พร้อมดึงนักลงทุนต่างชาติร่วมลงทุน . ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้นำคณะสื่อมวลชนไทย – จีน ลงพื้นที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) บนพื้นที่ 830 ไร่ ภายในเขตพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC : Eastern Economic Corridor (EEC) . ทั้งนี้สถาบันไอโอที (IoT Institute)เป็นส่วนหนึ่งของ digital park ได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 6 […]

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙” เร่งปลูกฝังคุณธรรม 4.0 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙” เร่งปลูกฝังคุณธรรม 4.0 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานในแถลงข่าวการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ประธานกรรมการจัดงาน (ที่ 5 จากซ้าย) และได้รับเกียรติจาก นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมแห่งชาติ (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมงาน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันก่อน

1 2 3 36