การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

กฟก.ประกาศขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2561

กฟก.ประกาศขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2561

หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561เร่งแก้ไขความเดือดร้อนเรื่องหนี้สินเกษตรกรให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2561 เปิดให้เกษตรกรมาขอรับขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 13 ตุลาคม 2561 เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยเกษตรกรที่มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ต้องมีคุณสมบัติ คือ 1.เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 2. เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร 3.มีหนี้ที่เกิดจากการทำเกษตรกรรม 4.เป็นหนี้ในระบบตามที่กฎหมายกำหนด,หนี้โครงการส่งเสริมของรัฐ, หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือนิติบุคล รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันเกษตรกร ให้เกษตรกรที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ยื่นคำขอที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดในจังหวัดที่องค์กรเกษตรกรตั้งอยู่ในวันทำการด้วยตนเอง ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบคำขอมีดังนี้ คำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตามแบบที่สำนักงานกำหนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์การต้อนรับพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ – โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์การต้อนรับพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ – โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการระบบแอพพลิเคชั่นรักษาความปลอดภัย “Police I Lert U” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายให้กับประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมี พลตํารวจตรี ประหยัชว์ บุญศรี รองผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (เมื่อเร็วๆนี้)

กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2561 พร้อมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2561 พร้อมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 126 อย่างภาคภูมิ มั่นคง กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2561 ขึ้น และยกย่องให้เป็นผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น  ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เป็นตัวอย่างทีดีสืบต่อไป วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั้นก็คือ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานกำเนิดกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 เป็นเวลาถึง 126 ปีในการนี้เพื่อเชิดชูเกียรติสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เป็นที่ปรากฏ ในความเสียสละในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน สร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำประ 2561 ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาท […]

depa ผนึกยักษ์ใหญ่ ฮับบา-เทคสตาร์ส จัดกิจกรรม Startup Battleground ระดมหนุนไอเดียนวัตกรรมสร้างสรรค์ ชิงรางวัลกว่า 1.5 ล้าน

depa ผนึกยักษ์ใหญ่ ฮับบา-เทคสตาร์ส จัดกิจกรรม Startup Battleground ระดมหนุนไอเดียนวัตกรรมสร้างสรรค์ ชิงรางวัลกว่า 1.5 ล้าน

Startup อย่าพลาด!! เพราะ depa ร่วมกับ บริษัทฮับบา และ เทคสตาร์ส เตรียมจัดงานแฮคกาธอน ภายใต้ชื่อ “Startup Battleground” ในงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018 เปิดเวทีดึงสตาร์ทอัพแข่งระดมไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ชิงรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท!! กิจกรรมแฮคกาธอนนี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในต่างประเทศ ใช้ในการระดมไอเดีย เพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ มาต่อยอดกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ก็เป็นทั้งเวทีและจุดเริ่มต้นในการเพิ่มศักยภาพให้แก่สตาร์ทอัพหน้าใหม่ จนหลายรายกลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน สำหรับประเทศไทยเองมีสตาร์ทอัพที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและเติบโตจนเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จหลายรายมาแล้ว ซึ่ง Startup Battleground ก็เช่นกัน ถือเป็นไฮไลต์สำคัญในงานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 โดยจะเปิดเวทีเพื่อสร้างโอกาสสตาร์ทอัพหน้าใหม่ในระดับที่เริ่มตั้งไข่หรือ Seed Stage ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ที่สำคัญไอเดียที่ได้รับจากการแข่งขันในงานจะได้รับการนำไปพิจารณาต่อยอด เพื่อให้เกิดการใช้จริง ผลักดันการเติบโตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อ พัฒนาไทยแลนด์ 4.0 เต็มรูปแบบ และนอกจากการแข่งแล้ว ในงานยังมีการเวิร์คช็อปโดยวิทยากรชั้นนำในแวดวงสตาร์ทอัพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ วิทยากรจาก เทคสตาร์ส อีกด้วย!! กิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ […]

ท็อป-วราวุธ เตรียม ตั้งอนุสาวรีย์ นายบรรหาร ศิลปอาชา ที่สุพรรณบุรี

ท็อป-วราวุธ เตรียม ตั้งอนุสาวรีย์ นายบรรหาร ศิลปอาชา ที่สุพรรณบุรี

ช่วงนี้เห็น ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ลุยงานหนักทั้งเตรียมงานการเมืองและงานกีฬา วิ่งไปกลับกรุงเทพฯ สุพรรณบุรีไม่พอ ยังต้องหาเวลาลงไปถึงสัตหีบ เพื่อไปคุมงานสำคัญในการสร้างรูปหล่อทองสำริดของผู้เป็นพ่อ คือ นายบรรหาร ศิลปอาชา หรือ นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เรียกว่าคุมความเนี๊ยบทุกกระเบียดนิ้ว…งานนี้ บิ๊กท็อป บอกว่า ความพิเศษและความขลังอยู่ตรงที่หน้าอกด้านซ้ายของรูปหล่อฯ ได้มีการนำอัฐิของนายบรรหาร มาบรรจุไว้ภายในอีกด้วย ส่วนความสูงนั้นมีขนาดเป็น 2 เท่า ของคนจริงๆ หรือราว 3 เมตร โดยเตรียมเคลื่อนย้ายมาประดิษฐานอนุสาวรีย์ ณ อนุสรณ์สถาน ลานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงบุคคลที่ทำคุณูปการให้กับประเทศและจังหวัดสุพรรณบุรีไว้มากมาย และเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเป็นศูนย์รวมใจของคนสุพรรณบุรีต่อไป… ทั้งนี้รายได้ในการจัดสร้างมาจากกองทุนผู้มีจิตศรัทธาทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันสมทบทุนจนสามารถดำเนินการได้ลุล่วง… บิ๊กท็อปจึงอยากขอบคุณคนรักบรรหารทุกคนและขอปรบมือให้กับความสามัคคีของคนจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยจ้า….สำหรับอนุสรณ์สถานนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปีหน้า คือ วันที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 3 ปี การจากไปของนายบรรหาร ศิลปอาชา อีกด้วย

กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาภาครัฐเพิกถอนสิทธิที่อยู่ประชาชนเพื่อเอื้อนายทุนทำเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาภาครัฐเพิกถอนสิทธิที่อยู่ประชาชนเพื่อเอื้อนายทุนทำเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข้อความเผยแพร่ในสื่อ social media ว่า ชาวบ้านในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถูกภาครัฐอ้างว่าที่พักอาศัยของตนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ แม้ว่าจะมีเอกสารสิทธิเดิมแต่ถูกเพิกถอนในเวลาต่อมา ทำให้กลายเป็นผู้บุกรุกที่ดินตนเองและถูกดำเนินคดีมาแล้ว แม้ว่าจะมีการยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมไปทุกหน่วยงานรัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 แต่ถูกเพิกเฉย และยังมีการกล่าวอ้างว่าข้อเท็จจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ คือ ใต้ผืนดินที่ชาวบ้านกลุ่มนี้อยู่อาศัย มีแร่โปแตซมหาศาลสะสมอยู่ นำมาซึ่งความต้องการของกลุ่มนายทุนที่ต้องการใช้พื้นที่แห่งนี้สำรวจและประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยมีคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจและทำเหมืองแร่ที่มีโปแตซทับซ้อนกันอยู่ 1.2 หมื่นไร่ นั้น กรมที่ดินขอเรียนชี้แจงว่า ที่สาธารณประโยชน์ตามที่ปรากฏข้อความในสื่อ social media ดังกล่าว เป็นที่สาธารณประโยชน์แปลง “วะช่องโค” ซึ่งได้สงวนหวงห้ามไว้มาเป็นเวลากว่า 100 ปี เพื่อใช้เป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์และเก็บผักหักฟืนของประชาชนหลายหมู่บ้าน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ แปลงที่ 10 เนื้อที่ 1,368 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2517 […]

กระทรวงพลังงาน เปิดงาน “ตามรอยศาสตร์พระราชา…ด้านการพัฒนาพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน เปิดงาน “ตามรอยศาสตร์พระราชา…ด้านการพัฒนาพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน จัดพิธีเปิดงาน “ตามรอยศาสตร์พระราชา…ด้านการพัฒนาพลังงาน” ภายใต้แนวคิด “สานต่อศาสตร์พระราชา…การพัฒนาด้านพลังงาน” เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้การต้อนรับ และรับชมการแสดงเปิดงานชุด “สานต่อศาสตร์พระราชา…การพัฒนาด้านพลังงาน” โดย เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยโซนกิจกรรมหลัก 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการรวบรวมพระราชกรณียกิจที่สื่อให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีพื้นฐานมาจากความรักความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดี สร้างรายได้และอาชีพอย่างพอเพียง อันได้แก่ การสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ การทดลองใช้แผงโซล่าเซลล์ และการผลิตเอทานอล ที่เป็นส่วนประกอบในน้ำมันเบนซิน ในการนำมาผลิตแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล เป็นต้น รวมทั้ง นิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี […]

ชมความสำเร็จชุมชนออนใต้หมู่บ้านCIV เชียงใหม่

ชมความสำเร็จชุมชนออนใต้หมู่บ้านCIV เชียงใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 8 จากซ้ายแถวบน) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV”ภายใต้ การดำเนินงานของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชในชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวจนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะชุมชนออนใต้ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีการค้นพบหลักศิลาจารึกสมัยลานนา เป็นชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาไว้ได้ในปัจจุบัน ผนวกกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่มาสร้างเป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม พร้อมกับการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหมู่บ้าน CIV ที่จะเป็นโมเดล ให้กับพื้นที่ในชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ที่จัดขึ้นที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ที่จัดขึ้นที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การอำนวยความปลอดภัยในงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง รุ่นที่ 3” โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และนายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย รวมถึงผู้อำนวยการแขวงทางหลวง จากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องราชเทวีโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (เมื่อเร็วๆนี้)

กระทรวงพาณิชย์ ติดปีก SMEs ไทยบินไกลสู่ตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ ติดปีก SMEs ไทยบินไกลสู่ตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าต่างประเทศ จับมือสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และกลุ่มบางกอกโพสต์ จัดสัมมนา “ติดปีก SMEs ไทยบินไกลสู่ตลาดโลก” หวังผลักดัน SMEs ไทยกว่า 3 ล้านราย ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก โดยในวันงานได้ดึง SMEs ที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมแชร์และเปิดช่องทางโกอินเตอร์ เจาะตลาดจีน อินเดีย และอาเซียน รวมถึงเทคนิคการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลัง SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” cid:image001.jpg@01D41973.8EDCB770นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานในพิธีเปิดกล่าวถึงความสำคัญของพลัง SMEs ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยว่า “ผู้ประกอบการ SMEs ไทยในปัจจุบันมีจำนวนกว่า 3 ล้านกิจการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.7ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมด โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ SMEs ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ขยายตัว ร้อยละ […]

1 2 3 37