การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

แสดงความยินดี…

แสดงความยินดี…

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับการเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากนางสาวปริศนา ศรีเจริญ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้

“สถาบันสร้างชาติ” จัดประชุมนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ ร่วมเสนอองค์ความรู้มุ่งหวังฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤติ

“สถาบันสร้างชาติ” จัดประชุมนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ ร่วมเสนอองค์ความรู้มุ่งหวังฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤติ

สถาบันสร้างชาตินานาชาติ จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ ครั้งที่ 5 “Innovative Strategies for Crisis Recovery and Nation-Building” ผ่านระบบออนไลน์ โดยร่วมกับสถาบันสร้างชาติ ประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพจัด โดยมีผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติให้เกียรติปาฐกถา ตอกย้ำแนวคิดการสร้างชาติ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  ประธาน สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ (Nation-Building Institute International (NBII)) กล่าวว่าได้ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติประเทศไทย สถาบันการสร้างชาติมาเลเซีย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ Asia Future Institute (ประเทศเกาหลีใต้) ได้จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Conference on Nation-Building (ICNB) ประจำปี 2021 ภายใต้หัวข้อ Innovative Strategies for Crisis Recovery and Nation-Building ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ […]

จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Conference on Nation-Building 2021)

จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Conference on Nation-Building 2021)

สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ (Nation-Building Institute International (NBII)) ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติประเทศไทย, สถาบันการสร้างชาติมาเลเซีย, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ Asia Future Institute (ประเทศเกาหลีใต้) จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Conference on Nation-Building 2021) ในหัวข้อInnovative Strategies for Crisis Recovery and Nation-Building (นวัตกรรมยุทธศาสตร์การฟื้นฟูจากวิกฤตและการสร้างชาติ) วันที่ 8 – 9 กันยายน 2564 เวลา 9.00-18.00 น. ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ปาฐกถานำโดย ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี […]

สสส. เปิดผลวิจัย 1 ปีโคแฟค (ประเทศไทย) พบประชาชน 97% เผชิญหน้าข่าวลวง ห่วง 3 อันดับข่าวลวงแรกส่งผลกระทบสุขภาพคนไทย จัดวงนักคิดดิจิทัลร่วมถกหาทางแก้ไขและรับมือ

สสส. เปิดผลวิจัย 1 ปีโคแฟค (ประเทศไทย) พบประชาชน 97% เผชิญหน้าข่าวลวง  ห่วง 3 อันดับข่าวลวงแรกส่งผลกระทบสุขภาพคนไทย จัดวงนักคิดดิจิทัลร่วมถกหาทางแก้ไขและรับมือ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โคแฟค (Cofact) และภาคีเครือข่าย เปิดผลสำรวจเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปีของโคแฟค (ประเทศไทย) พบประชาชน 97% รับว่าเคยพบเห็นข้อมูลข่าวลือข่าวลวง โดยข่าวลวง 3 อันดับแรกอยู่ในแวดวงสุขภาพทั้งหมด ประชาชนขอสื่อมวลชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยคัดกรองข้อเท็จจริง ขณะที่วงเสวนาออนไลน์ นักคิดดิจิทัลครั้งที่ 17 เปิดประเด็น “How to รับมือปัญหาข้อมูลสับสน/ข่าวสารลวงหลอก บทเรียนไทยและเทศ” ตัวแทน จากหลากหลายสาขาร่วมกันเปิดมุมมอง ชี้ทางแก้ไขระยะสั้นสื่อมวลชนและแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญ แต่ในระยะยาวต้องสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีทักษะการสื่อสารรับผิดชอบต่อสังคม ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีเป้าหมายในการสร้างสังคมสุขภาวะ และตระหนักดีว่าการจะเกิดสังคมสุขภาวะได้นั้น จำเป็นจะต้องเกิดสังคมแห่งปัญญาก่อน เรื่องของข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของการสร้างความรู้และปัญญา สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนวัตกรรมโคแฟค (Collaborative Fact Checking : Cofact) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกลไกในการทำให้ข้อมูลสารสนเทศที่กระจายอยู่ในสังคม เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพราะหากสังคมไทยยังเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่สับสน ไม่ใช่ข้อเท็จจริง นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งกายและใจแล้ว ยังนับเป็นบ่อนทำลายปัญญาและจิตวิญญาณตั้งแต่ในระดับปัจเจกไปจนถึงสังคมโดยรวม คุณสุภิญญา […]

DITP ผลึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรเปิดเวที “Smart Value Creation 2021 ” ส่งเสริมและต่อยอดสินค้าไทยให้มีนวัตกรรม สู่ตลาดการค้าสากล

DITP ผลึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรเปิดเวที “Smart Value Creation 2021 ” ส่งเสริมและต่อยอดสินค้าไทยให้มีนวัตกรรม สู่ตลาดการค้าสากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า จับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมด้วย โปรแกรมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเวที “Smart Value Creation การส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ” เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้ก้าวสู่การค้าโลกด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ระดับสากล ผ่านการจับคู่กับนักวิจัยและพัฒนา เพื่อการสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 2 กรุงเทพฯ 16 กรกฎาคม 2564 – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปอีกขั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้ก้าวสู่เวทีโลกด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์และตอบโจทย์ระดับสากลด้วยนวัตกรรม ผ่านเวที “Smart Value Creation การส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ” อันจะเป็นสะพานเชื่อมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ได้พบกับนักวิจัยและพัฒนา เพื่ออาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปช่วยสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ […]

สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตน ลงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ให้กำลังใจ ผู้ประกันตน ทุพพลภาพ

สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตน ลงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ให้กำลังใจ  ผู้ประกันตน ทุพพลภาพ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ตามโครงการ สปส.มอบสุข ณ จังหวัดชลบุรี โดยเยี่ยม นางพรรณปพร ศรีเสริม ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 54 ปี ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย เป็นอัมพาตครึ่งซีกล่าง เดินไม่ได้ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 3,135 บาท นางกาญจนา สิทธิ์ขุนทด ผู้ประกันตนมาตรา 39 อายุ 61 ปี ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย แขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท และนางสาวอัชรา ตามงาน ผู้ประกันตนมาตรา […]

ก.แรงงาน นำทีมลุยโรงงาน ดันไลเซนช่างแอร์ สร้างเครือข่ายทั่วประเทศ

ก.แรงงาน นำทีมลุยโรงงาน ดันไลเซนช่างแอร์ สร้างเครือข่ายทั่วประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน นำทีมเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา เครื่องปรับอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจาก เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริง จำกัด และหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเครื่องปรับอากาศว่า บริษัท ไทย ทาซากิฯ มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เทคโนโลยี และบุคลากร มีความเชี่ยวชาญในระบบปรับอากาศและทำความเย็น รวมถึงโซลาเซลล์ที่เป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานทดแทนที่มีความสำคัญในอนาคต และพร้อมร่วมมือกับกพร.พัฒนากำลังแรงงานในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ให้เป็นแรงงานคุณภาพมีใบรับรองความรู้ความสามารถ โดยสนับสนุนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เพื่อใช้ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่หน่วยงานของ กพร. ตั้งเป้าดำเนินการทั่วประเทศ 1,000 คน นำร่อง ในจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และสงขลา ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติ […]

สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดลำปาง

สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดลำปาง

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย นายสุวิทย์ ศรีเพียร และนายธีระวิทย์ วงศ์เพชร ผู้แทนจากคณะกรรมการประกันสังคม นางสาวอารยา เรืองสวัสดิ์ ประกันสังคมจังหวัดลำปาง ผู้แทนสื่อมวลชนและผู้แทนนักวิชาการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพตามโครงการ สปส.มอบสุข ณ จังหวัดลำปาง โดยเยี่ยม นางวนิดา กันธิยะ ผู้ประกันตนมาตรา 39 อายุ 44 ปี ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท นายสุเทพ ใจคำปิง ผู้ประกันตนมาตรา 39 อายุ 46 ปี ทุพพลภาพเป็นอัมพาตท่อนล่าง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท […]

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสุข จังหวัดกระบี่

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสุข จังหวัดกระบี่

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ นายสาทิตย์ สาลีผล ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ นางสาวมุทิตา ชูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพตามโครงการ สปส.มอบสุข ณ จังหวัดกระบี่ 3 ราย โดยเยี่ยม นายวรุษฎ์ เพชรพรหม ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 38 ปี ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ทำให้ไขกระดูกสันหลังบาดเจ็บ เป็นเหตุให้อัมพาตท่อนล่าง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 7,500 บาท นายสุชาติ จงรักษ์ ผู้ประกันตนมาตรา 38 อายุ 54 ปี ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลัก ชนเสาไฟฟ้าข้างทาง เป็นเหตุให้อัมพาตท่อนล่าง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 4,050 บาท และนางสาวสิริภา แสงสุข ผู้ประกันตนมาตรา 39 […]

สำนักงานประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพจังหวัดขอนแก่น

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวมุทิตา ชูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และนายขวัญชัย นารถบุญ ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และนักกายภาพบำบัด จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางเข้าเยี่ยม นายบัวผัน ชาภูวงษ์ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ทุพพลภาพจากการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เส้นเลือดสมองแตก ได้เข้ารับการรักษาตามสิทธิประกันสังคม เมื่อสิ้นสุดการรักษา ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาที่ชุมชนทางรถไฟ จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลากว่า 8 ปี แต่อาการป่วยยังไม่หายขาด ส่งผลให้อาการทรุดหนักลง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งมีภรรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ให้แก่ นายบัวผัน เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต โอกาสนี้ โครงการ “สปส.มอบสุข” ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และเป็นกำลังใจให้ นายบัวผัน ฟื้นตัวได้ในเร็ววัน สามารถรับชมสกู๊ปข่าวโครงการ สปส.มอบสุข โดยออกอากาศทาง – รายการเข้มข่าวค่ำ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี : […]

1 2 3 55