การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

NEA เล็งจีน อินเดีย เอี่ยว โครงการ CLMVT Executive Program on New Economy

NEA เล็งจีน อินเดีย เอี่ยว โครงการ CLMVT Executive Program on New Economy

NEA เล็งจีน อินเดีย เอี่ยว โครงการ CLMVT Executive Program on New Economy • พร้อมปรับแผนใหม่ให้ธุรกิจต่อยอดได้มากยิ่งขึ้น นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวถึงการจัด โครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาว่า ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยจัดภายใต้แนวคิด ASEAN Branding และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐได้รับรู้ถึงความสำคัญในการสร้าง ASEAN Branding หมายถึงว่า การทำ Branding ที่ยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียน ที่มีฐานลูกค้าอยู่มากกว่า 600 ล้านคน ซึ่งสามารถนำไปใช้ตั้งแต่ระดับสตาร์ทอัพจนถึงธุรกิจเดิม และ Branding เป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขัน โดยต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ต้องมองถึงผู้เกี่ยวข้อง […]

ก.แรงงาน ลุยทดสอบมาตรฐานในต่างแดน

ก.แรงงาน ลุยทดสอบมาตรฐานในต่างแดน

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งทีมเยือนใต้หวัน ติดตามและให้กำลังใจแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ และเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก พบ! ส่งเงินกลับไทยคนละกว่า 200,000 บาทต่อปี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ในกลุ่มผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ที่ใต้หวัน เพื่อติดตามผลหลังจากที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปแล้ว โดยในปี 2562 ตั้งเป้าหมายทดสอบมาตรฐานจำนวน 270 คน ใน 6 ประเทศ ปัจจุบันดำเนินการแล้วและมีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานงานแห่งชาติ จำนวน 136 คน เป็นสาขาผู้ประกอบอาหารไทยทั้งหมด นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ได้ติดตามแรงงานที่ทำงานในร้านอาหาร 2 แห่ง คือ ร้านอาหารน้องแสตมป์ เป็นร้านอาหารไทยอีสาน อยู่ที่มณฑลเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ที่นี้มีคนไทยทำงานจำนวน 5 คน ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สามารถทำงานและใช้ชีวิตอย่างสบาย รายได้ก็เพียงพอ มีเงินส่งกลับไปให้ครอบครัวที่เมืองไทย เฉลี่ยประมาณปีละกว่า 200,0000 […]

ดีไอทีพีชี้สถานการณ์ส่งออกไทย – ซีแอลเอ็มวี 3 ปียังส่งสัญญาณบวก พร้อมดึง 9 ประเทศร่วมระดมสมอง เสริมใยเหล็กแบรนด์ “อาเซียน” ผงาดเวทีโลก

ดีไอทีพีชี้สถานการณ์ส่งออกไทย – ซีแอลเอ็มวี 3 ปียังส่งสัญญาณบวก  พร้อมดึง 9 ประเทศร่วมระดมสมอง เสริมใยเหล็กแบรนด์ “อาเซียน” ผงาดเวทีโลก

ดีไอทีพีชี้สถานการณ์ส่งออกไทย – ซีแอลเอ็มวี 3 ปียังส่งสัญญาณบวก พร้อมดึง 9 ประเทศร่วมระดมสมอง เสริมใยเหล็กแบรนด์ “อาเซียน” ผงาดเวทีโลก • เอ็นอีเอลุยจัดโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มซีแอลเอ็มวี – อาเซียน กรุงเทพฯ – 3 สิงหาคม 2562 – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) เผยสถานการณ์ส่งออกไทยไปยัง CLMVT ยังมีสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง โดยในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีนี้มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 4.33 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ 4.36 แสนล้านบาท และปี 2560 มีมูลค่า 4.11 แสนล้านบาท พร้อมเผยได้จัดทำยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานด้านการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “Stronger Together” หรือเติบโตไปด้วยกัน พร้อมจัดโครงการ CLMVT Executive […]

DITP หนุนกลุ่มบิ๊กธุรกิจอาเซียนปรับตัวสู่เจ้าของแบรนด์

DITP หนุนกลุ่มบิ๊กธุรกิจอาเซียนปรับตัวสู่เจ้าของแบรนด์

DITP หนุนกลุ่มบิ๊กธุรกิจอาเซียนปรับตัวสู่เจ้าของแบรนด์ • ย้ำใช้ผู้บริโภค 600 ล้านคนเป็นฐานก้าวกระโดดสู่เวทีการค้าโลก • เชี่อมั่นเวทีโครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 เป็นตัวช่วยเข้าสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัด CLMVT Plus หนุนกลุ่มบิ๊กนักธุรกิจ สร้าง ASEAN Branding เป็นฐานสู่เจ้าของแบรนด์บนเวทีการค้าโลก นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ว่า อาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) แต่เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เราจึงต้องยกฐานะขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรด์ที่ยั่งยืน จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดโครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 เพื่อสร้างศักยภาพด้วยแนวคิด ASEAN Branding ทั้งนี้เป้าหมายของการสร้าง ASEAN Branding เพื่อบอกให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รับรู้ว่า ASEAN เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ดี […]

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 2/2562

นที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสมุทรสงคราม (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เพื่อทราบถึงสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 1/2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) แผนและผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ ฝึกอบรมสัมมนา และฝึกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมของจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมโลจิสติก รวมถึงเพื่อทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) และให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

กรมทรัพยากรน้ำ เตรียมการรับสถานการณ์ช่วยประชาชนพ้นวิกฤตช่วงฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2562)

กรมทรัพยากรน้ำ เตรียมการรับสถานการณ์ช่วยประชาชนพ้นวิกฤตช่วงฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2562)

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการบริหารจัดการน้ำในช่วง ฤดูฝนโดยใช้ 4 มาตรการ เพื่อรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งก่อสร้าง มาตรการที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ คาดการณ์ และติดตามสถานการณ์ เน้นการติดตามสภาพอากาศ วิเคราะห์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และแหล่งน้ำธรรมชาติ นำข้อมูล Area-Based ของ สทนช. ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายเดือนในรอบ 7 ปี (ปี 2549 – 2561) ของ GISDA และข้อมูลเสี่ยงภัยน้ำหลากดินโคลนถล่มในรอบ 12 ปี (ปี 2549 – 2561) จากสำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ประกอบการจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพื่อจัดวางจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มาตรการที่ 3 การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต โดยการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบาย มาตรการในการบริหารจัดการน้ำ ปรับเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ การใช้เครื่องสูบน้ำ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนพร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา และมาตรการที่ 4 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล โดยจะมีการประมวลผลสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา […]

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ “ไทยแลนด์ อีลิท” ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ทำพิธีเทิดพระเกียรติฯ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของ เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ก.แรงงาน เทรนช่างเมืองรถม้า สู่งานอุตสาหกรรมเขต EEC

ก.แรงงาน เทรนช่างเมืองรถม้า สู่งานอุตสาหกรรมเขต EEC

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เทรนช่างเชื่อมและสีรถยนต์ สู่งานอุตสาหกรรมเขต EEC บริษัทจองตัว ฝึกจบรับเข้าทำงานทันที นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาทักษะให้กับกำลังแรงงาน ที่กพร.ดำนินการนั้น มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น 18-30 ชั่วโมง และระยะยาว 2-6 เดือน การฝึกระยะยาวเป็นหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานในสาขาที่อบรม จึงแบ่งการฝึกออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกดำเนินการฝึกในหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วงที่ 2 จะฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกประสบการณ์การทำงาน โดยส่งเข้าไปฝึกงานยังบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ EEC เพื่อให้เจ้าของกิจการ หัวหน้างาน ได้สังเกตุพฤติกรรมในการทำงาน รวมถึงทักษะฝีมือ หากตรงตามความต้องการจะรับเข้าทำงานทันที นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการฝึกทักษะหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โดยเน้นย้ำเรื่องคุณภาพเป็นหลัก ให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มีทักษะฝีมือที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังแรงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งปี 2562 […]

ADTEC …ขอเชิญผู้สูงวัย ร่วมกิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย

ADTEC …ขอเชิญผู้สูงวัย ร่วมกิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง หรือ “ADTEC” ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สูงวัย ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสาหรับผู้สูงวัย ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้อง CO 113 Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายในงานจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากให้แก่ผู้สูงวัย พร้อมให้คำแนะนำการเข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดที่ได้เบอร์ 02-5646960-1 ต่อ 13 หรือ 0818868890 กิจกรรมดีๆ แบบนี้มีจำนวนจำกัดแค่ 100 ท่าน เท่านั้นค่ะ

“จุรินทร์”ขึ้นเหนือ ลุยรับเรื่องแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตร

“จุรินทร์”ขึ้นเหนือ ลุยรับเรื่องแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตร

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรค,นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง,นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ,นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรค,นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล อดีตส.ส.สุโขทัย และคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน โดยพบเกษตรกร-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชาวสวนลำใย รับเรื่องแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อแก้ราคาพืชผลการเกษตรครบวงจร เพื่อทำงานเชิงรุกการแก้ไขปัญหาและยกระดับราคาพืชผลการเกษตร โดยกำหนดการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะพบปะชาวสวนลำไยลำพูน-เชียงใหม่ และภาคเหนือที่สหกรณ์ประตูป่า อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งเกษตรกร-กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนโดยมีอดีตผู้สมัครและตัวแทนประชาธิปัตย์ ประสานงานภาคเกษตรเพื่อให้โอกาสเกษตรกรประชาชนได้เสนอแนวทางความคิดเห็น ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีกลุ่มเกษตรกรอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงต้องการมายื่นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์รับเรื่องเพื่อนำเป็นฐานข้อมูลเพิ่มเติมในการทำงานต่อไป นอกจากนี้ในวันเดียวกัน นายจุรินทร์ ยังได้มอบหมาย นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตการ แปรรูป และการตลาดลำไยครบวงจร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาลำใย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ […]

1 2 3 42