การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

UNHCR แถลงคำมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

UNHCR แถลงคำมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย แถลงคำมั่นในการมอบความช่วยเหลือต่อบุคคลในความห่วงใยในประเทศไทยท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) โดยพวกเขาต้องการความช่วยเหลือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเช่นเดียวกับเราทุกคน บุคคลในความห่วงใยของ UNHCR ในประเทศไทย รวมถึงผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมือง และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ UNHCR ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย หน่วยงานระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้บริจาคของเราเพื่อมอบความคุ้มครอง การช่วยเหลือ และทางออกที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มคนข้างต้นทั้งหมด UNHCR เร่งปรับแผนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือบุคคลในความห่วงใยชั่วคราวเพื่อสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสภายในประเทศไทย และในขณะเดียวกันยังคงให้ความช่วยเหลือบุคคลในความห่วงใยของเราอย่างเคร่งครัดและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ “การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครั้งนี้เป็นความท้าทายระดับโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและการเกื้อกูลกัน” จูเซ็ปเป้ เด วินเซ็นทิส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าว “ในขณะที่ความเป็นอยู่ของบุคคลในความห่วงใยของเราคือหัวใจหลักของการทำงานให้ความคุ้มครองและตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ UNHCR ขอร่วมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวไทยและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในทุกขั้นตอนเพื่อปรับใช้มาตรการต่างๆ ตามเห็นสมควรต่อการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ด้วยเช่นกัน” UNHCR ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ยังคงเร่งแผนเตรียมความพร้อม ป้องกัน และตอบสนองต่อสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เพื่อการรับมือด้านสาธารณสุขในกลุ่มบุคคลในความห่วงใยอย่างทันท่วงที รวมถึงการทำงานเชิงรุกในการเพิ่มมาตรการป้องกันสำหรับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ด้วย #UNHCRThailand #EveryoneCounts #WithRefugees

อ.อ.ป. วางมาตรการเข้ม!! ป้องกันไวรัสโควิท-19

อ.อ.ป. วางมาตรการเข้ม!! ป้องกันไวรัสโควิท-19

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้เข้มงวดทั้งการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมกับคณะผู้บริหาร เพิ่มมาตรการเข้มการเฝ้าระวัง คัดกรอง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ อ.อ.ป. ทั่วประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสจากคนสู่คนโดยเฉพาะพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อและครอบครัว ดังนี้ 1. การให้ความรู้ โดยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด -19 และวิธีป้องกันในทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งโปสเตอร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสาร สื่อโสตทัศน์ภายในองค์กร รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่มี เช่น Facebook องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ,www.fio.co.th 2. จัดตั้งจุดคัดกรอง สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อที่เข้ามาภายในอาคาร ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล ถ้าพบใครที่เครื่องแสดงผลอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม หอบเหนื่อยผิดปกติ ต้องแยกออกจากผู้อื่น และเฝ้าดูอาการในส่วนที่จัดเตรียมไว้ พร้อมซักประวัติชั้นต้นเพื่อประเมินอาการและความเสี่ยง […]

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) แจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดทั่วประเทศ 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) แจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดทั่วประเทศ 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดทั่วประเทศ 14 วัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงปิดให้บริการชั่วคราว ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่าน และขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการในช่วงนี้ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทร. 0 5384 1234 และ Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ป้องกัน Covid-19

ป้องกัน Covid-19

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) สำนักบริหารกลางแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 215 ชิ้น ให้กับผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานกลาง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19) พร้อมนี้ ได้จัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันเชื้อไวรัสอีกทางหนึ่ง ณ บริเวณโถงชั้น 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก

คัดแยกขยะมูลฝอย

คัดแยกขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการลดขยะ จัดประชุมทบทวนความรู้ความเข้าใจ และซักซ้อมแนวทางการดำเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายใน อ.อ.ป. ให้กับผู้ปฏิบัติงานและพนักงานทำความสะอาดในสำนักงานกลาง โดยมี นายธีระยุทธ กลัดพรหม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องฝึกอบรม (ชั้น 1) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทบทวน และสร้างความรู้ความเข้าใจในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในสำนักงานกลางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมาธิการ ทส. วุฒิสภา ศึกษาดูงานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ อ.ส.พ.

คณะกรรมาธิการ ทส. วุฒิสภา ศึกษาดูงานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ อ.ส.พ.

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ เข้าศึกษาดูงานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยมี นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของ อ.ส.พ. โอกาสนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิด ซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และชมความหลากหลายทางชีวภาพในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ Canopy Walks ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับชิมเครื่องดื่มจากดอกไม้ฤดูร้อนซึ่งมีส่วนผสมของดอกซ้อและรากชะเอม และไอศกรีมสูตรนมผสมมะเดื่อหว้าและขิง ไอศกรีมซอร์เบทสูตรมะเดื่อสายผสมสมุนไพร ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

“13 มี.ค. วันช้างไทย” ทส. ปลุกจิตสำนึก – กระตุ้นคนไทย ร่วมอนุรักษ์ รักและเชิดชูช้างไทย / อ.อ.ป.เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ 12 – 14 มี.ค. 63 ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง …

“13 มี.ค. วันช้างไทย” ทส. ปลุกจิตสำนึก – กระตุ้นคนไทย ร่วมอนุรักษ์ รักและเชิดชูช้างไทย / อ.อ.ป.เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ 12 – 14 มี.ค. 63 ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง …

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) (5 มีนาคม 2563) จัดแถลงข่าวในประเด็น “วันช้างไทย ประจำปี 2563” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ชาวไทยตระหนัก และตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ช้างและเชิดชูเกียรติของ ‘ช้างไทย’ โดยมี นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษา -คณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วย แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด และนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า “สืบเนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย และในฐานะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาททางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ในเรื่องนี้ ทส. โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) […]

ชาวบ้านร้องเรียน ท้องถิ่นตัดถนนผ่านป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพอ รมว.ทส. เร่งสั่งการกรมป่าไม้ ตรวจสอบพบผิดดำเนินคดีถึงที่สุด

ชาวบ้านร้องเรียน ท้องถิ่นตัดถนนผ่านป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพอ  รมว.ทส. เร่งสั่งการกรมป่าไม้ ตรวจสอบพบผิดดำเนินคดีถึงที่สุด

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับแจ้งมีการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ว่ามีการลักลอบตัดถนนบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพอ ท้องที่ท้องที่หมู่ที่ 2 บ้านนาใน-เขาหินลับ ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ภายหลังได้รับทราบการร้องเรียนดังกล่าว ตนได้สั่งการให้ นายศุภชัย สุกใส ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริง และในวันนี้ (4 มี.ค.) นายศุภชัย ได้นำชุดเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าลงพื้นที่ตรวจสอบพบพื้นที่ป่าดังกล่าว พบว่ามีการนำรถแบคโฮไถปรับพื้นที่ป่าเพื่อทำเป็นถนนระยะทางยาวรวม 1,986 เมตร กว้าง 6 เมตร ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพอ ยาว 1242.09 เมตร และอยู่ในเขตป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ยาว 551.86 เมตร และอยู่ในเขต สปก. ความยาว 192.50 เมตร ซึ่งในพื้นที่พึ่งมีการปลูกไม้ผล อายุประมาณ 1-2 ปี เนื้อที่ 3-1-89ไร่ จากการตรวจสอบพบว่าผู้นำท้องถิ่นบริหารส่วนตำบลบางทอง เป็นผู้ดำเนินการในการใช้รถแบคโฮซึ่งเป็นรถส่วนตัวเข้าไปดำเนินการ แต่จากการสอบปากคำบันทึกเป็นหลักฐานองค์การบริหารส่วนตำบล บางทอง […]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง”  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” ต่อเนื่องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๕ หลังจากเปิดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชลบุรี ไปก่อนหน้า นางวชิรญา เพิ่มภูศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สคร. เปิดเผยว่า การจัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง ให้กับบุคลากรหน่วยงานของรัฐในเขตจังหวัดภาคใต้ จำนวน ๑๔ จังหวัด […]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางวชิรญา เพิ่มภูศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชน ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Public Private Partnership : PPP และเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการและการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่มีขั้นตอน ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้แก่บุคลากรหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอิสระ ในเขตจังหวัดภาคใต้ จำนวน ๑๔ จังหวัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เกิดโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชนได้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาและสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่งรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ การขอรับการใช้เงินกองทุนและกฎหมายลำดับรอง ที่มีการประกาศใช้บังคับใช้แล้วเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 2 3 48