การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

รับมอบของที่ระลึก

รับมอบของที่ระลึก

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายบริหาร ให้เกียรติเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เกษียณอายุในปี 2563 รับมอบของที่ระลึกจาก นายเกษตรชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัด ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

อ.อ.ป. ร่วมวางพวงมาลา

อ.อ.ป. ร่วมวางพวงมาลา

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีสดุดีวีรชนป่าไม้และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี ในโอกาสนี้ อ.อ.ป. ได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้ เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันนี้ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชน ประจำปี 2563

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพนองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฯ เฝ้ารับเสด็จ

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดตราด เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดตราด เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนางบุญพา ไชยวงศา ประกันสังคมจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2 จังหวัดระยอง ได้เดินทางเข้าเยี่ยม นายจิรวัฒน์ บุญวัน ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ทุพพลภาพจากอาการภาวะหินปูนเกาะระบบประสาท ส่งผลให้ประสาทกล้ามเนื้อเสื่อม ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ ซึ่งได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจากสำนักงานประกันสังคม เดือนละ 2,400 บาท ไปตลอดชีวิต ทั้งนี้ นักกายภาพบำบัด ได้ตรวจดูอาการ พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำในการฟื้นฟูร่างกายกับผู้ทุพพลภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน        ในโอกาสนี้ โครงการ สปส.มอบสุข ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และเป็นกำลังใจให้ นายจิรวัฒน์ มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป สามารถรับชมสกู๊ปข่าวโครงการ สปส.มอบสุข ได้ โดยออกอากาศทาง – รายการเข้มข่าวค่ำ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี : วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 […]

สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้ผู้ทุพพลภาพ

สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้ผู้ทุพพลภาพ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวมุทิตา ชูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ตามโครงการ สปส.มอบสุข ณ จังหวัดสงขลา โดยมีนายศราวุธ เดิมชัย ผู้ประกันตนมาตรา 33 ช่างซ่อมบำรุงโรงงานปลาป่น ที่ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เป็นเหตุให้ต้องตัดขาทั้งสองข้าง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคม เดือนละ 4,212 บาท ไปตลอดชีวิต และนายจ้างยังดูแล ให้ที่พักอาศัยกับครอบครัว พร้อมให้ทำงานตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย ในโอกาสนี้ โครงการ สปส.มอบสุข ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการฟื้นฟูร่างกายในด้านต่าง ๆ และเป็นกำลังใจให้ นายศราวุธ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป สามารถรับชมสกู๊ปข่าวโครงการ สปส.มอบสุข ได้ โดยออกอากาศทาง – รายการเข้มข่าวค่ำ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี : วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 […]

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ฉะเชิงเทราเดินหน้าเยี่ยมผู้ทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ฉะเชิงเทราเดินหน้าเยี่ยมผู้ทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณา หัวหน้า ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนางสาวมุทิตา ชูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และนางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2 จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ตามโครงการ สปส.มอบสุข ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีนายธนัญ เทพมงคล ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนกระแทกอย่างแรง ขณะขี่รถจักรยานยนต์ ได้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสมองบวม มีอาการเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมา พูดไม่ได้ ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 4,749 บาท ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ทั้งนี้ นักกายภาพบำบัด ได้ตรวจดูอาการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการฟื้นฟูร่างกายต่อไป โอกาสนี้ โครงการ สปส.มอบสุข ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทุพพลภาพต่อไป สามารถรับชมสกู๊ปข่าวโครงการ สปส.มอบสุข ได้ โดยออกอากาศทาง – […]

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดสงขลา

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดสงขลา

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวมุทิตา ชูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ตามโครงการ สปส.มอบสุข ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งมี นายฐิตเมธ เผือกผ่อง ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 33 ปี ทุพพลภาพจากเหตุถูกยิงบริเวณลำคอ ขณะขี่รถจักรยานยนต์ ทำให้เป็นอัมพาตท่อนล่างถาวร ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคม เดือนละ 2,250 บาท และนายประสิทธิ์ จันทร์ขาว ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 54 ปี ทุพพลภาพจากโรคไขสันหลังอักเสบ ขาลีบทั้งสองข้าง อ่อนแรงตั้งแต่เอวลงไป ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมเดือนละ 2,400 บาท        ทั้งนี้ นักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา ได้ตรวจดูอาการ […]

“TDRI” มั่นใจแผนฟื้นฟู ขสมก.แก้ปมขาดทุนยั่งยืน-จ้างเอกชนยกระดับบริการ

“TDRI” มั่นใจแผนฟื้นฟู ขสมก.แก้ปมขาดทุนยั่งยืน-จ้างเอกชนยกระดับบริการ

“TDRI” มั่นใจแผนฟื้นฟู ขสมก.แก้ปมขาดทุนยั่งยืน-จ้างเอกชนยกระดับบริการ TDRI ” ประเมินแผนฟื้นฟู ขสมก. เห็นชัดคุณภาพให้บริการดีขึ้น ประชาชนได้ใช้รถเมล์ใหม่ พร้อมช่วยลดภาระการเดินทาง เหมาจ่าย 30 บาทตลอดวัน ด้าน “ดร.สุเมธ” แนะ ขสมก. จัดทำ MARKET STUDY หวังบริหารต้นทุนสอดคล้องรายได้ แก้ปมขาดทุนในอนาคตอย่างยั่งยืน ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) เปิดเผยถึงแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า จากแนวทางที่กระทรวงคมนาคม และ ขสมก.ได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ขสมก.อยู่ในขณะนี้นั้น มองว่าถือเป็นการพัฒนาการให้บริการของ ขสมก. โดยเฉพาะการมีรถโดยสารปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าคันใหม่มาวิ่งให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเชื่อว่าสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน “ แผนฟื้นฟู ขสมก. นี้ เห็นภาพได้ชัดในเรื่องของการให้บริการที่จะมีรถใหม่ตัวรถที่ดีขึ้น เพราะที่ผ่านมาปัญหาหลักของ ขสมก. คือ สภาพรถที่มีความเสื่อมโทรมและถือเป็นความคาดหวังของประชาชนที่จะมีของใหม่ ต้องดูปัจจัยแวดล้อมอื่นด้วย อาทิ จำนวนรถที่จะนำมาให้บริการเหมาะสมหรือเปล่า รวมถึงโครงสร้างต่างๆ ในเรื่องของการให้บริการ ทั้งพฤติกรรมของคนขับรถ กระเป๋ารถเมล์ […]

ส.คช. จัดกิจกรรม Run with Elephant 2020 เพื่อระดมทุนช่วยช้างที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด – 19

ส.คช. จัดกิจกรรม Run with Elephant 2020 เพื่อระดมทุนช่วยช้างที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด – 19

นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อเจ้าของช้างและปางช้างอย่างมาก หลายแห่งต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ค่าจ้างควาญช้าง และค่าอาหารของช้าง จนต้องลดจำนวนควาญประจำช้างลง ทำให้เกิดปัญหาขาดคนหาอาหารเลี้ยงช้างและช้างไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของช้าง กอปรกับ ส.คช. ได้รับการติดต่อจากปางช้างและผู้เลี้ยงช้างหลายแห่งจากทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารช้างและสุขภาพของช้าง ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อขอรับการสนับสนุนอาหารช้างและการตรวจ รักษาช้างเจ็บป่วย อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงอาหารสำหรับช้างจำนวนมาก ในการดูแลรักษาช้างให้ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทั้งประเทศ ในการนี้ ส.คช. จึงได้จัดกิจกรรมวิ่งกับช้าง (Run with Elephant 2020) เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนช่วยเหลือช้าง สำหรับจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงอาหารช้าง เพื่อใช้ในการดูแลรักษาและบริบาลช้างเจ็บป่วย การบริบาลช้างในขณะพักฟื้นของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสัตวแพทย์สัญจรที่ออกรักษาช้างทั่วประเทศ โครงการวิ่งกับช้าง (Run with Elephant 2020) เป็นการวิ่งแบบสะสมระยะทาง จำนวน 50 กิโลเมตร จะวิ่งที่ไหน […]

เบโด้ขอเชิญร่วม ชม ชิม ช้อป ผลผลิตหลากหลายที่คัดจากป่าในพื้นที่ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

เบโด้ขอเชิญร่วม ชม ชิม ช้อป  ผลผลิตหลากหลายที่คัดจากป่าในพื้นที่ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) จัดงาน“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2563 : สีสันจากความหลากหลาย ( Colors of Biodiversity)” นำผลผลิตที่ได้จากชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัวมาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว กิจกรรมย้อมผ้าสีธรรมชาติ กิจกรรมกาแฟสีดำเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าสีเขียว การจำหน่ายกล้าไม้พื้นบ้าน และร่วมเสวนาเวทีชาวบ้านในหัวข้อ “ป่าครอบครัว สีสันจากความหลากหลาย” โดยตัวแทนชุมชนที่จะมาร่วมแบ่งบันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าหลากสีจากความหลากหลายในป่าครอบครัว และผลงานหัตถกรรมไม้ไผ่จาก คุณกรกต อารมย์ดี นักออกแบบระดับโลก พิเศษ! • เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 250 บาท แลกถุงผ้าห้อม ฟรี • เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 600 บาท แลกเสื้อยืดมัดย้อม ฟรี งาน“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2563 : สีสันจากความหลากหลาย ( Colors of Biodiversity)” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 […]

1 2 3 53