การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

ผู้บริหาร อ.ส.ค. นำทีมเยี่ยมชมเทคโนโลยีกล่องบรรจุภัณฑ์ ประเทศสิงค์โปร์

ผู้บริหาร อ.ส.ค. นำทีมเยี่ยมชมเทคโนโลยีกล่องบรรจุภัณฑ์ ประเทศสิงค์โปร์

น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมทีมผู้บริหารได้เยี่ยมชม และเข้าร่วมทำกิจกรรม workshop กับบริษัท Tetra Pak (เต็ตตราแพ้ค) บริษัทด้านบรรจุภัณฑ์ที่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมโรงงาน Jurong (จูล่ง) โรงงานผลิตกระดาษเต็ตตราแพ้ค และ Production Development Centre เพื่อการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, กิจกรรม Workshop ที่ Customer Innovation Centre เพื่อศึกษาผลงานวิจัยของผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุ (Silver Gen.) อายุ 55 -70 ปี พร้อมเยี่ยมชม Market Visit ตลาดผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจากต่างประเทศและประเทศไทย ณ โรงงานเต็ตตราแพ้ค ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆนี้

เปิดคดีทุจริตค่าอาหารกลางวันเด็ก ป.ป.ช.เชือด 8-ศาลสั่งคุกแล้ว 2-ผอ.ร.ร.เพียบ

เปิดคดีทุจริตค่าอาหารกลางวันเด็ก ป.ป.ช.เชือด 8-ศาลสั่งคุกแล้ว 2-ผอ.ร.ร.เพียบ

เปิดคดีทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ป.ป.ช. ชี้มูลผิด อดีต ผอ.โรงเรียน-จนท.รัฐ แล้วอย่างน้อย 8 กรณี ศาลสั่งคุกแล้ว 2 ไม่รอลงอาญา รายแรกช่วงปี’47 2 ปี 6 เดือน รายล่าสุดปี’61 โดนไป 70 ปี ชง อสส. ดำเนินคดีอาญาแล้ว 4 รอที่ประชุม กก.ลงนามอีก 2 น.ส.โรซียะห์ เบ็นดือราแม หรือหลานมาด ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสุมุ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส กลายเป็น ผอ.โรงเรียนรายล่าสุดที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดฐานทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียน วงเงิน 2 แสนบาท ที่ได้รับมอบจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่กลับนำไปเป็นประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนพร้อมความเห็นให้อัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อพิจารณาดำเนินคดีอาญาต่อแล้ว (อ่านประกอบ : อีกราย!ป.ป.ช.ฟัน ผอ.ร.ร.บ้านโคกสุมุ จ.นราธิวาส ทุจริตค่าอาหารกลางวันเด็ก 2 […]

บตท. เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ศึกษางานด้านการส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยมีคุณจีระภา ก้อนใส Manager – Investment Discovery Museum ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เรื่องการลงทุนและการออมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนวัยเกษียณ” พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกในประเทศไทย (INVESTORY) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ครม.เด้ง ‘ชัยพฤกษ์’ นั่งสำนักนายกฯปม อควาเรียมฉาว

ครม.เด้ง ‘ชัยพฤกษ์’ นั่งสำนักนายกฯปม อควาเรียมฉาว

มติ ครม.เด้ง ชัยพฤกษ์-บุญส่ง-มงคลชัย นั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ปมก่อสร้างอควาเรียมสงขลา ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการ คสช.หากมีข้าราชการถูกสอบสวนทางวินัย ต้องถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่ง วันนี้ (2 ต.ค.) นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมองค์กรหลักฯรับทราบว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเรื่องการโอนข้าราชการให้ตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2558 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องของสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้นำเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารสูงและประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิรวม 2 รายดังนี้ 1.นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 2.นายมงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) […]

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธ อพท.

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธ อพท.

ในการประชุม ครม. สัญจร จังหวัดเลย-เพชรบูรณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รักษาการผู้อำนวยการ อพท. พร้อมผู้บริหารและชุมชนให้การต้อนรับ โอกาสนี้ อพท. ได้รายงานผลการดำเนินงานเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชม และขอให้ อพท. นำไปเชื่อมโยงกับภาพท่องเที่ยวใหญ่ของจังหวัด ย้ำว่าต้องให้ท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน

เสื้อยืดตราห่านคู่ มอบส่วนลดพิเศษสำหรับข้าราชการ เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์

เสื้อยืดตราห่านคู่ มอบส่วนลดพิเศษสำหรับข้าราชการ เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์

บริษัท โรงงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อยืดตราห่านคู่ มอบสิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มอบโค้ดส่วนลด 150 บาท ในการสั่งซื้อเสื้อตราห่านคู่ รุ่น Modern คอกลม สีขาว จำนวน 3 แพ็ค ขึ้นไปผ่านทางออนไลน์สโตร์ จากปกติ 3 แพ็ค ราคา 717 บาท ใส่โค้ดส่วนนลดเหลือเพียง 567 บาทเท่านั้น ลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดที่ https://goo.gl/hXfXG9 และใส่รหัสส่วนลดเมื่อทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ https://doublegoose.com/promotions/ สามารถรับและใช้ส่วนลดได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน เท่านั้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญร่วมงานแสดงสินค้า “OTOP Select และ OTOP 3 – 5 ดาว กลุ่มสุขภาพ และความงาม”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญร่วมงานแสดงสินค้า  “OTOP Select และ OTOP 3 – 5 ดาว กลุ่มสุขภาพ และความงาม”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้า ภายใต้กิจกรรม “รูปแบบการตลาด และสร้างโอกาสตลาดรูปแบบใหม่” เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP Select หรือ OTOP 3-5 ดาว กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม ตามแนวทาง OTOP นวัติวิถี ให้เข้าสู่ช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ และพัฒนาต้นแบบสินค้าของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงและสื่อถึงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเสน่ห์ที่น่าประทับใจจากการท่องเที่ยวประจำถิ่นนั้นๆ ภายในงานพบกับสินค้า OTOP 3-5 ดาว และ OTOP Select กลุ่มสินค้าสุขภาพ และความงาม และสินค้าต้นแบบของที่ระลึก มากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ ผ่านระบบ Small order ที่ผ่านการคัดเลือก และผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากทั่วประเทศ ที่ได้รับการพัฒนาและสะท้อนอัตลักษณ์ประจำถิ่น ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2561 ณ ลาน Atrium 2 ชั้น G Siam Center […]

“สตม.” เปิดช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติรองรับชาวฮ่องกง

พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เป็นประธานในพิธีเปิดช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า “ Automatic Channel” สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ประสานความร่วมมือกับฮ่องกง ในการอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ทั้งในส่วนของชาวฮ่องกง และนักนักธุรกิจและท่องเที่ยวชาวไทย ให้สามารถใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ในลักษณะความร่วมมือทั้งสองฝ่าย (Mutual Use of Automated Immigration Clearance Service) โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วทั้งที่การท่าอากาศยานดอนเมืองและการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งสองแห่ง ทั้งนี้การให้บริการเปิดช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายความมั่นคงของชาติของรัฐบาล ซึ่งเน้นการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณผู้โดยสารที่เข้าตรวจกับเจ้าหน้าที่ และจะช่วยให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการตรวจหนังสือเดินทางได้รวดเร็วขึ้น โดยผู้โดยสารชาวฮ่องกง จะได้รับการตรวจด้วยเครื่อง “Automatic Channel” จะใช้เวลาในการคัดกรองผู้โดยสารเพียงรายละ 20 วินาที โดยระบบจะตรวจข้อมูลบาร์โค๊ด ในหน้าหนังสือเดินทางเก็บข้อมูลเที่ยวบินจากบัตรที่นั่งโดยสาร เก็บภาพใบหน้า พิสูจน์อัตลักษณ์ด้วยระบบลายนิ้วมือ หรือ Fingerprint ด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับระบบตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ตรวจสอบผู้โดยสารทันทีที่เช็คอินกับสายการบิน ทำให้ระบบมีความปลอดภัยสูงเชื่อถือได้ เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ […]

NEA สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน CLMVT

NEA สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน CLMVT

NEA สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน CLMVT สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 ภายใต้แนวคิด Creative CLMVT สร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากกลุ่มประเทศ CLMVT อย่างเข้มแข็ง และต่อยอดด้านธุรกิจการค้าและการลงทุน ในภาพ นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (แถวนั่งคนกลาง) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร โดยมี นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 5 จากซ้ายแถวนั่ง) และนายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ที่ 5 จากขวาแถวนั่ง) ร่วมในพิธี

CLMVT-EXP 2018 by NEA has successfully forged public-private strategic partnerships

CLMVT-EXP 2018 by NEA has successfully  forged public-private strategic partnerships

CLMVT-EXP 2018 by NEA has successfully forged public-private strategic partnerships CLMVT-EXP 2018 on New Economy under the theme of “Creative CLMVT”, organized by New Economy Academy (NEA), has successfully forged strategic partnerships not only between government agencies and private sector, but also the strengthened relationships between CLMVT nations. Mr. Sakon Varanyuwatana, Vice Minister for Commerce […]

1 2 3 38