การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตน ลงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ให้กำลังใจ ผู้ประกันตน ทุพพลภาพ

สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตน ลงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ให้กำลังใจ  ผู้ประกันตน ทุพพลภาพ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ตามโครงการ สปส.มอบสุข ณ จังหวัดชลบุรี โดยเยี่ยม นางพรรณปพร ศรีเสริม ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 54 ปี ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย เป็นอัมพาตครึ่งซีกล่าง เดินไม่ได้ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 3,135 บาท นางกาญจนา สิทธิ์ขุนทด ผู้ประกันตนมาตรา 39 อายุ 61 ปี ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย แขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท และนางสาวอัชรา ตามงาน ผู้ประกันตนมาตรา […]

ก.แรงงาน นำทีมลุยโรงงาน ดันไลเซนช่างแอร์ สร้างเครือข่ายทั่วประเทศ

ก.แรงงาน นำทีมลุยโรงงาน ดันไลเซนช่างแอร์ สร้างเครือข่ายทั่วประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน นำทีมเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา เครื่องปรับอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจาก เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริง จำกัด และหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเครื่องปรับอากาศว่า บริษัท ไทย ทาซากิฯ มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เทคโนโลยี และบุคลากร มีความเชี่ยวชาญในระบบปรับอากาศและทำความเย็น รวมถึงโซลาเซลล์ที่เป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานทดแทนที่มีความสำคัญในอนาคต และพร้อมร่วมมือกับกพร.พัฒนากำลังแรงงานในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ให้เป็นแรงงานคุณภาพมีใบรับรองความรู้ความสามารถ โดยสนับสนุนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เพื่อใช้ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่หน่วยงานของ กพร. ตั้งเป้าดำเนินการทั่วประเทศ 1,000 คน นำร่อง ในจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และสงขลา ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติ […]

สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดลำปาง

สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดลำปาง

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย นายสุวิทย์ ศรีเพียร และนายธีระวิทย์ วงศ์เพชร ผู้แทนจากคณะกรรมการประกันสังคม นางสาวอารยา เรืองสวัสดิ์ ประกันสังคมจังหวัดลำปาง ผู้แทนสื่อมวลชนและผู้แทนนักวิชาการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพตามโครงการ สปส.มอบสุข ณ จังหวัดลำปาง โดยเยี่ยม นางวนิดา กันธิยะ ผู้ประกันตนมาตรา 39 อายุ 44 ปี ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท นายสุเทพ ใจคำปิง ผู้ประกันตนมาตรา 39 อายุ 46 ปี ทุพพลภาพเป็นอัมพาตท่อนล่าง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท […]

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสุข จังหวัดกระบี่

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสุข จังหวัดกระบี่

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ นายสาทิตย์ สาลีผล ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ นางสาวมุทิตา ชูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพตามโครงการ สปส.มอบสุข ณ จังหวัดกระบี่ 3 ราย โดยเยี่ยม นายวรุษฎ์ เพชรพรหม ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 38 ปี ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ทำให้ไขกระดูกสันหลังบาดเจ็บ เป็นเหตุให้อัมพาตท่อนล่าง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 7,500 บาท นายสุชาติ จงรักษ์ ผู้ประกันตนมาตรา 38 อายุ 54 ปี ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลัก ชนเสาไฟฟ้าข้างทาง เป็นเหตุให้อัมพาตท่อนล่าง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 4,050 บาท และนางสาวสิริภา แสงสุข ผู้ประกันตนมาตรา 39 […]

สำนักงานประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพจังหวัดขอนแก่น

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวมุทิตา ชูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และนายขวัญชัย นารถบุญ ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และนักกายภาพบำบัด จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางเข้าเยี่ยม นายบัวผัน ชาภูวงษ์ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ทุพพลภาพจากการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เส้นเลือดสมองแตก ได้เข้ารับการรักษาตามสิทธิประกันสังคม เมื่อสิ้นสุดการรักษา ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาที่ชุมชนทางรถไฟ จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลากว่า 8 ปี แต่อาการป่วยยังไม่หายขาด ส่งผลให้อาการทรุดหนักลง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งมีภรรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ให้แก่ นายบัวผัน เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต โอกาสนี้ โครงการ “สปส.มอบสุข” ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และเป็นกำลังใจให้ นายบัวผัน ฟื้นตัวได้ในเร็ววัน สามารถรับชมสกู๊ปข่าวโครงการ สปส.มอบสุข โดยออกอากาศทาง – รายการเข้มข่าวค่ำ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี : […]

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล

นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนซ้าย) ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนกลาง) ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ -บพิตร ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมฯ

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี

นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนซ้าย) ให้การต้อนรับ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (คนขวา) ทั้งนี้ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี ได้ให้เกียรติมาพิธีเปิดและร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล (Standardization for SMEs) ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายพรเพชร วิชิตชลชัย แบบ New Normal

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายพรเพชร วิชิตชลชัย แบบ New Normal

นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนซ้าย) ให้การต้อนรับ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (คนขวา) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้ให้เกียรติมาเปิดและร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “การสร้างพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในบริบทไทย” ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบของเยี่ยม-ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบของเยี่ยม-ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวมุทิตา ชูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และนายขวัญชัย นารถบุญ ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ตามโครงการ สปส.มอบสุข ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี นายอนุชา ตราศรี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างกรมป่าไม้ ที่ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ขณะขี่รถกลับบ้าน เข้ารับการรักษาตามสิทธิประกันสังคม ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 6,639 บาท และค่าพาหนะในการไปพบแพทย์แบบเหมาจ่าย เดือนละ 500 บาท ไปตลอดชีวิต และมอบหมายให้ นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ตามโครงการ สปส.มอบสุข ณ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายปรีดา มาอ้น ผู้ประกันตนมาตรา 39 […]

1 2 3 54