SPU : คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท HotelBeds (Thailand) Ltd. MOU สนับสนุนส่งนักศึกษาปฎิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา

m24

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท HotelBeds (Thailand) Ltd. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน พร้อมส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณวิสาวดี แสงอรุณ Country HRS Manager, Thailand & Indochina, HotelBeds (Thailand) Ltd. เป็นประธานในพิธีพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงฯร่วมกัน โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ และ ผศ.จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯดังกล่าว ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.