FightForSight

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (PECF) จัดเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2560

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (PECF) จัดเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2560

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต ประธานกรรมการ, นายแพทย์ ดำรงพันธ์ – แพทย์หญิงโสมสราญ วัฒนะโชติ และคณะกรรมการ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน หรือ PECF ร่วมประชุมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน พร้อมกับจัดเลี้ยงจับสลากของขวัญปีใหม่ ให้กับแพทย์ เจ้าหน้าที่, อาสาสมัคร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิฯ ณ ห้องจรัสเมือง 1 โรงแรมเดอะทวินซ์ทาวเวอร์ เมื่อค่ำวันที่ 8 มกราคม 2560