International College

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานประจำปีครั้งที่ 3 พร้อมทั้งจัดการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย-ภาษาจีน และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานประจำปีครั้งที่ 3 พร้อมทั้งจัดการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย-ภาษาจีน และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อเร็วๆนี้(13 ม.ค. 2559)วิทยาลัยนานาชาติ มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำโดย ผศ.ดร. อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดงานวันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถด้านภาษาและธุรกิจซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยภายในงานมีการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Creativity and Innovation in the 21st Century” และภาษาจีน ในหัวข้อ “40ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน” และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ โดยในปีนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมทั่วภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยสรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.อติกานต์ ตันติศักดิ์ จาก โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ น.ส.ชลิศา รักศิลปกิจ จาก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ น.ส.แพรวพรรณ ธรรณกุล จาก […]