Médor Serti Baguette

Médor Serti Baguette

Médor Serti Baguette

แอร์เมสขอแนะนำเรือนเวลา Médor Serti Baguette (เมดอร์ แซร์ติ บาแก็ตต์) เรือนเวลาที่ถ่ายทอดศิลปะการฝังอัญมณีแบบไร้หนาม (Invisible setting) ลงสู่ศิลปะการตกแต่งยอดพีระมิดบนสายนาฬิกาด้วยเพชรเจียระไนทรงบาแก็ตต์ ผลงานที่สรรค์สร้างโดยฝีมือของช่างศิลป์ ผสานเทคนิคดั้งเดิมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อรังสรรค์ประดิษฐกรรมแห่งเวลาเรือนนี้ให้งามเลอค่าเหนือระดับ ครั้งแรกแห่งการอวดโฉม เรือนเวลาคอลเลกชัน Médor Serti Baguette ที่แอร์เมสได้รังสรรค์ขึ้น ประดิษฐกรรมแห่งเวลาที่อำพรางจิตวิญญาณแห่งการผลิตนาฬิกาไว้ใต้เพชรเจียระไนทรงสี่เหลี่ยมคางหมูทอประกายแวววาว นาฬิกาที่มี “ห้องลับ” ซึ่งยอดหมุดทรงพีระมิดจะเปิดออกเผยให้เห็นหน้าปัดเรือนเวลาก็ต่อเมื่อกดปุ่มพิเศษที่ซ่อนอยู่ นาฬิกาคอลเลกชันนี้รังสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1993 มีต้นกำเนิดมาจากยอดหมุดบนปลอกคอสุนัข หนึ่งในผลงานชิ้นแรก ๆ ที่แอร์เมสผลิตขึ้นเคียงคู่กับอานม้า สำหรับผลงานชิ้นนี้ ใช้วิธีการประดับอัญมณีคลุมยอดหมุดด้วยกรรมวิธีที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งใช้เทคนิคขั้นสูงตามหลักวิศวกรรมผสานกับความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือ Médor Serti Baguette เป็นผลงานการรังสรรค์ของแอร์เมสที่ใช้เทคนิคการทำนาฬิกาทั้งสามเทคนิคซึ่งถ่ายทอดกันมา ได้แก่ เทคนิคการเย็บอานม้าและเทคนิคการทำเครื่องหนัง เทคนิคการประดับอัญมณี และเทคนิคการทำนาฬิกา ยอดพีระมิดทั้งสามที่ทอดเรียงอยู่บนสายหนังผสานไว้ด้วยทักษะความเชี่ยวชาญอันโดดเด่นตามหลักวิศวกรรม ตลอดจนทักษะความชำนาญชั้นครูในการประดับอัญมณี ผิวด้านข้างที่ออกแบบเป็นรูปโดมผ่านการตกแต่งด้วยเทคนิคการฝังอัญมณีแบบไร้หนาม หุ้มด้วยเพชรน้ำงามบริสุทธิ์จัดวางในลักษณะคล้ายตาข่ายเป็นช่องสม่ำเสมอ เข้ามุมอย่างประสานกลมกลืน เทคนิคการประดับนี้ใช้ในการรังสรรค์พื้นผิวของอัญมณีให้เรียบลื่นสม่ำเสมอกันไปกับ “โครงร่าง” ที่ทำด้วยทองคำขาว ก่อนจะได้มาซึ่งชิ้นงาน นี้ จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งให้ถูกต้องโดยจำลองเป็นโมเดลแบบสามมิติ จากนั้นจึงตัดแบ่งออกทีละส่วน แล้วแกะสลักเป็นช่องตามแนวนอนยกขอบสูงเพื่อยึดอัญมณีไว้ โดยอัญมณีเหล่านี้จะถูกจัดวางเข้ากับช่องตารางที่ขึ้นรูปจากโครงสร้างที่เป็นโลหะ สิ่งที่ยากที่สุดของงานนี้อยู่ที่การเลือกอัญมณีให้ได้ขนาดก่อนจะเจาะช่องเพื่อนำอัญมณีวางลงไปด้วยมือ […]