NetApp

กรณีการใช้งาน AI ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ค้าปลีก และภาครัฐ

กรณีการใช้งาน AI ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ค้าปลีก และภาครัฐ

อัลกอริธึม Machine Learning (ML) และเทคโนโลยี Deep Learning (DL) ได้ถูกนำมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกรูปภาพ การตรวจจับวัตถุ การวิเคราะห์การถดถอย การประมวลผลภาษาของมนุษย์ การรวมโมเดลการเรียนรู้ที่หลากหลาย และอื่นๆ เทคนิคเหล่านี้ใช้การทำงานร่วมกันกับชุดข้อมูลที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น ข้อความ ข้อมูลล็อก ชุดเวลา รูปภาพ เสียง ฯลฯ กรณีการใช้งาน AI ในธุรกิจค้าปลีก การใช้งาน AI ในภาคธุรกิจค้าปลีกมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในซัพพลายเชน ระดับสินค้าคงคลัง ราคา รวมไปถึงการปรับปรุงประสบการณ์สำหรับลูกค้า กรณีการใช้งาน AI ที่พบเห็นอย่างแพร่หลายในธุรกิจค้าปลีกมีดังนี้ • การจัดการซัพพลายเชนและสินค้าคงคลัง: ลำพังเพียงแค่ในทวีปอเมริกาเหนือ ภาวะขาดทุนจากการจัดเก็บสต็อกที่มากเกินไปมีมูลค่าสูงถึง 123.4 พันล้านดอลลาร์/ปี ขณะที่ความสูญเสียจากปัญหาสินค้าหมดสต็อกมีมูลค่าถึง 129.5 พันล้านดอลลาร์/ปี นี่คือจุดที่หลายๆ บริษัทให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มีร้านค้าสาขาจำนวนมากและมีศูนย์จัดส่งสินค้าในภูมิภาคต่างๆ ทุกวันนี้ร้านค้าปลีกใช้เทคโนโลยี AI เพื่อทำนายเกี่ยวกับความต้องการสินค้า ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ จัดการสินค้าคงคลัง และลดความสูญเสียที่เป็นผลมาจากปัญหาสินค้าค้างสต็อกและปัญหาสินค้าหมดสต็อก โดยเทคโนโลยีดังกล่าวทำหน้าที่วิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินงาน […]

เน็ตแอพแต่งตั้ง ซันเจย์ โรฮัตจี ขับเคลื่อนการขยายธุรกิจ ในเอเชีย-แปซิฟิก

เน็ตแอพแต่งตั้ง ซันเจย์ โรฮัตจี ขับเคลื่อนการขยายธุรกิจ ในเอเชีย-แปซิฟิก

โดย ซันเจย์ จะเป็นกำลังสำคัญให้องค์กรในภูมิภาคปลดล็อกพลังศักยภาพของข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ ประเทศไทย — 21 สิงหาคม 2562 — เน็ตแอพ (NASDAQ: NTAP) ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสำหรับระบบไฮบริดคลาวด์ ประกาศแต่งตั้งนาย ซันเจย์ โรฮัตจี ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) โดยจะทำงานอยู่ที่สิงคโปร์ และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของเน็ตแอพในภูมิภาคฯ โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังดูแลรับผิดชอบเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าด้านช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับลูกค้า ซันเจย์ จะขึ้นตรงต่อเฮนรี่ ริชาร์ด รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลกและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ซันเจย์ โรฮัดจี มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าองค์กรและภาคธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจ โดยก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับเน็ตแอพ ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของไซแมนเทค ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและญี่ปุ่น และก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโทรคมนาคมของซิสโก้ในอินเดีย นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่งในบริษัทนอร์เทล เน็ตเวิร์กส์ ที่ฮ่องกง, เทลสตรา และบีเอพี บิลลิตัน ในออสเตรเลีย และบริติช เทเลคอม ในอังกฤษ ข้อมูลเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงองค์กรและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ข้อมูลจากไอดีซีระบุว่าองค์กรที่ใช้ข้อมูลอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า Data Thriver สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้นถึง 6 […]

มีกลุยทธ์ข้อมูลที่ไม่ได้ผล ที่ใช้ไม่ได้? ใช้คลาวด์หลายเจ้า?

มีกลุยทธ์ข้อมูลที่ไม่ได้ผล ที่ใช้ไม่ได้? ใช้คลาวด์หลายเจ้า?

บทความโดย อินโก ฟุชส์ หัวหน้านักเทคโนโลยีด้านคลาวด์และ DevOps ของเน็ตแอพ ปัจจุบันคลาวด์กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลยุทธ์ทางด้านสารสนเทศ การใช้ หรือแสวงหาประโยชน์จากคลาวด์อย่างดีที่สุดกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าบุคลากรจะต้องการ หรือไม่ก็ตาม ในทุกองค์กรที่มีวาระสำคัญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Agenda) หรือมีวาระสำคัญเรื่องการแปลงโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Agenda) คลาวด์จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เสมอ จะเป็นไปในระดับที่มากน้อยต่างกันไป สถานะการณ์ปัจจุบัน สำหรับองค์กรที่มีวาระสำคัญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเพิ่งเริ่มต้นของวงจรการใช้คลาวด์ และมีความพยายามที่จะยังคงให้การดำเนินงานเป็นไปได้ ด้วยเทคโนโลยี และกระบวนการที่เน้นการใช้คลาวด์ บทบาทของทีมเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นไปเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และภายใต้ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจะใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เท่าที่จะพอให้ดำเนินงานไปได้ และมุ่งเน้นการจัดการในเรื่องการดูแล และบำรุงรักษา ในทางตรงกันข้าม องค์กรธุรกิจที่เน้น เรื่องการแปลงโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Agenda) จะมองเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักที่สร้างความแตกต่าง ทั้งองกรณ์จะมุ่งความสนใจมาที่ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะให้ขับเคลื่อนนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ และเอาชนะคู่แข่ง ถึงแม้ว่าการดำเนินการภายใต้ วาระแห่งการแปลงโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะดูเป็นแรงจูงใจสำหรับคนที่ทำงานด้านเทคโลยีในองค์กร แต่ขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายอย่างมากเช่นกัน ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำงานภายใต้วาระ เรื่องการแปลงโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Agenda) จะต้องเผชิญกับความคาดหวังที่สูงกว่าพนักงานที่ทำงานตาม วาระของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Agenda) […]

เน็ตแอพพลิกโฉมดาต้าแฟบริกเดินเกมจัดการไฮบริด มัลติคลาวด์

เน็ตแอพพลิกโฉมดาต้าแฟบริกเดินเกมจัดการไฮบริด มัลติคลาวด์

มอบอิสระการจัดการคลาวด์ให้สะดวก ไม่ยุ่งยาก จัดการได้ทุกที่ทุกเวลา กรุงเทพฯ — 20 มิถุนายน 2562 – เน็ตแอพ (NASDAQ: NTAP) ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสำหรับระบบไฮบริดคลาวด์ เปิดตัวโซลูชั่นและบริการใหม่ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้คลาวด์ในแบบที่ลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบเองได้ มอบประสบการณ์การใช้งานของไฮบริดมัลติคลาวด์ที่ใช้งานได้ราบรื่นจริง รวมถึงการนำ NetApp Cloud Data Service ให้พร้อมใช้งาน NetApp HCI นั่นคือได้นำความสามารถในการขยายการใช้งานสตอเรจข้ามไปสู่พับลิคคลาวด์ขนาดใหญ่ รวมถึงความสามารถในการจัดการของลูกค้า และจ่ายค่าบริการคลาวด์ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ พับบลิคลาวด์สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการไอที ที่ผู้นำในทุกภาคอุตสาหกรรมจะได้ประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานชื่นชอบการใช้งานคลาวด์ และองค์กรกำลังต้องการประสบการณ์แบบเดียวกันกับการจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร (On Premises) เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ องค์กรต้องเร่งผลักดันนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยการใช้ประโยชน์จากคลาวด์อย่างเต็มที่ และปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแบบสมัยใหม่ โดยนำความสามารถของคลาวด์มาปรับใช้ในทุกภาคส่วนของธุรกิจ ผ่านประสบการณ์ไฮบริดมัลติคลาวด์ที่ให้ความราบรื่นในการใช้งาน เน็ตแอพเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่มียุทธศาสตร์ดาต้าแฟบริค ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าแสวงหาเพื่อสร้างโครงสร้างการบริหารจัดข้อมูลแบบเฉพาะสำหรับธุรกิจของพวกเขา นั่นคือประสบการณ์แบบเดียวกันในทุกระบบคลาวด์ ในรูปแบบที่พวกเขาสามารถกำหนดได้เอง ดีพาร์ค โมเฮ้น (Deepak Mohan) ผู้อำนวยการการวิจัย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์มและเทคโนโลยี ของ IDC กล่าวว่า “โซลูชั่น Data Fabric ของเน็ตแอพช่วยให้องค์กรต่างๆ […]

ขับเคลื่อนฝ่าพายุมรสุมด้วยดาต้า: เน็ตแอพแนะ 3 แนวทางด้านการวิเคราะห์และ Machine Learning เพื่อเตรียมพร้อม ประเทศไทย ต่อการรับมือช่วงฤดูมรสุม

ขับเคลื่อนฝ่าพายุมรสุมด้วยดาต้า: เน็ตแอพแนะ 3 แนวทางด้านการวิเคราะห์และ Machine Learning  เพื่อเตรียมพร้อม ประเทศไทย ต่อการรับมือช่วงฤดูมรสุม

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 สึนามิครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทั่วทั้งภูมิภาค ได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 250,000 คนภายในวันเดียว และมีประชากรกว่า 1.7 ล้านคนทั่วทั้งภูมิภาคที่ต้องกลายเป็นบุคคลไร้บ้าน เมื่อปี 2557-2558 ที่ผ่านมา ประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบครั้งใหญ่อีกครั้งจากภัยพิบัติน้ำท่วม โดยมี 12 รัฐ ที่ได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนเงินกว่า 1.5 พันล้านริงกิต รวมถึงผู้อพยพกว่า 200,000 คนที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตในครั้งนี้ สำหรับประเทศไทย เหตุการณ์สึนามิในปี 2547 ได้พรากผู้คนไปกว่า 10,000 ราย จาก 6 จังหวัดตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันทางตอนใต้ของประเทศไทย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า เหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยราว 35,000 ล้านบาท ทั้งสองเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายนถึงมีนาคม) แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่สภาพอากาศที่รุนแรงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดฤดูมรสุมที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งภาคเศรษฐกิจและผู้คนจำนวนมหาศาลในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดังนั้น รัฐบาลควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่อรับมือต่อภัยพิบัติและลดผลกระทบทางการเงินและเศรษฐกิจ และที่สำคัญที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน แนวทางการรับมือที่สำคัญ คือ การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น เน็ตแอพ […]

ดาต้าแฟบริคของเน็ตแอพพร้อมเสริมศักยภาพให้ธุรกิจ เพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขันด้วยAI

ดาต้าแฟบริคของเน็ตแอพพร้อมเสริมศักยภาพให้ธุรกิจ  เพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขันด้วยAI

เน็ตแอพช่วยให้องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก AI ด้วย: · บริการข้อมูลที่ใช้งานง่าย ครอบคลุมเครือข่ายรวมไปถึง edgeส่วนแกนหลัก และระบบคลาวด์ · การเลือกใช้ AI บนระบบคลาวด์ประเภทใดก็ได้หรือภายในองค์กร · การปรับขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านประสิทธิภาพและความสามารถด้าน Deep Learning กรุงเทพฯ — 31 ตุลาคม 2561 — เน็ตแอพ (NASDAQ: NTAP) ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสำหรับระบบไฮบริดคลาวด์ เปิดตัว ONTAP® 9.5, MAX Data, StorageGRID® SG6060, การสนับสนุนโซลูชั่นของเน็ตแอพสำหรับ FlexPod®และการรับประกันประสิทธิภาพของแฟลช (Flash Performance Guarantee) บริการและโซลูชั่นใหม่ๆ ทางด้านข้อมูลจะช่วยขยายดาต้าแฟบริค (Data Fabric) ของเน็ตแอพให้ครอบคลุมเครือข่ายรวมไปถึง edge ส่วนแกนหลัก และระบบคลาวด์ และช่วยให้องค์กรต่างๆ ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) รายงานของการ์ทเนอร์ระบุว่ามูลค่าธุรกิจทั่วโลกที่ได้จาก AI […]

เน็ตแอพจับมือเอ็นวิเดีย เพิ่มพลัง Deep Learning ด้วยสถาปัตยกรรม AI รุ่นใหม่

เน็ตแอพจับมือเอ็นวิเดีย เพิ่มพลัง Deep Learning ด้วยสถาปัตยกรรม AI รุ่นใหม่

สถาปัตยกรรม NetApp ONTAP AI ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มพลังความเร็วของการเข้าถึงข้อมูล และรองรับความต้องการด้าน AI โดยเฉพาะ เน็ตแอพ (NASDAQ: NTAP) ผู้นำด้านระบบข้อมูลสำหรับไฮบริดคลาวด์ เปิดตัวสถาปัตยกรรม NetApp® ONTAP® AI ซึ่งขับเคลื่อนด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ NVIDIA DGX™ และ NetApp AFF A800 ระบบเทคโนโลยีแฟลชสตอเรจที่เชื่อมต่อด้วยระบบคลาวด์ เพิ่มพลังความเร็วการเข้าถึงข้อมูลและสามารถปรับเพิ่มขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่นทั้งส่วนหลักของเครือข่ายและผ่านระบบคลาวด์ เพื่อปรับใช้เทคโนโลยี Deep Learning และช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ทางด้านธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากเทคโนโลยี AI แม้ว่าหลายๆ องค์กรกำลังปรับใช้แพลตฟอร์ม AI รวมไปถึงเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมที่เพียงพอต่อส่วนจัดเก็บข้อมูลที่แยกกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ จึงไม่สามารถจัดหาข้อมูลที่สมบูรณ์ ทันสมัย และเข้าถึงง่ายให้แก่โครงการ AI ความสำเร็จในการใช้ AI ขึ้นอยู่กับแนวทางการจัดการข้อมูลขององค์กรธุรกิจ เพื่อให้สามารถใช้งาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน พร้อมทั้งรองรับการใช้งาน AI รูปแบบใหม่ๆ สำหรับธุรกิจในอนาคต องค์กรต่างๆ จะต้องสามารถตรวจสอบและควบคุมข้อมูลได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตั้งแต่ส่วนรอบนอกไปจนถึงส่วนแกนหลักของเครือข่ายองค์กร รวมไปถึงระบบคลาวด์ นายริทู จโยติ […]