pmaward

เคียงมูล คว้ารางวัล PM AWARD 2018 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)

เคียงมูล คว้ารางวัล PM AWARD 2018 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)

บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล Prime Minister’s Export Award 2018 ด้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2018) ด้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) ให้แก่ นายฉัตรชัย ชลิตตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น และน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศซึ่งบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 […]

25 ปี “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2559” (PM Award 2016) หนึ่งเดียวแห่งเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ ของสินค้าและบริการไทยในระดับสากล

25 ปี “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2559” (PM Award 2016) หนึ่งเดียวแห่งเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ ของสินค้าและบริการไทยในระดับสากล

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยความสำเร็จตลอด 25 ปี แห่งการพัฒนาสินค้าและบริการไทยภายใต้รางวัล PM AWARD ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยติดอาวุธทางการค้าอย่างเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกด้วยคุณภาพสินค้าและบริการในมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย ช่วยผลักดันการส่งออกและเปิดตลาดการค้าใหม่ให้สินค้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ ล่าสุด เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2559 (PM AWARD 2016) ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วที่รัฐบาลไทยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจส่งออกของไทย ภายใต้ “โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ PM AWARD (Prime Minister’s Export Award) นับตั้งแต่ปี 2535 โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพและติดอาวุธทางการค้าอย่างเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการสินค้าและบริการไทยในทุกด้าน ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การตลาด ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจนการส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกด้วยคุณภาพสินค้าและบริการในมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย ช่วยผลักดันการส่งออกและเปิดตลาดการค้าใหม่ให้สินค้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ PM AWARD จึงเป็นรางวัลหนึ่งเดียวแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้ส่งออกไทยที่ได้รับจากนายกรัฐมนตรีภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรางวัลนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจส่งออกไทยในตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง […]