“The Light to Bytes”

วสท. นำวิศวกรไทยสู่งานประชุมสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน 2015 (CAFEO 33)

วสท. นำวิศวกรไทยสู่งานประชุมสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน 2015 (CAFEO 33)

วิศวกรเป็น 1 ใน 8 ของวิชาชีพที่จะทำงานได้อย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ขณะที่วิศวกรรมทวีบทบาทความสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์การแพทย์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระบบราง รถไฟฟ้าความเร็วสูง การผลิตอาหารรูปแบบใหม่ๆ เป็นต้น เมื่อเร็วๆ นี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำวิศวกรไทยเข้าร่วม งานประชุมสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน 2015 (CAFEO ครั้งที่ 33) ภายใต้ธีม “The Light to Bytes” นอกจากนี้ยังมี 8 คนไทยและ 5 โครงการของบริษัทชั้นนำได้รับรางวัลวิศวกรดีเด่นและรางวัลเกียรติยศจากงานครั้งสำคัญนี้ ท่ามกลางวิศวกรและบุคคลชั้นนำกว่า 1,000 คน ณ โรงแรมอิเควทอเรียล เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat) นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า […]