Loxsim”

ล็อกซซิม ร่วมทดสอบปฎิกิริยาเบรคกระทันหันโชว์เฟอร์แท็กซี่

ล็อกซซิม ร่วมทดสอบปฎิกิริยาเบรคกระทันหันโชว์เฟอร์แท็กซี่

น.ส.พัชฌา ชุติมา (ที่3จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด (ล็อกซซิม) ในเครือล็อกซเล่ย์ นำทีมล็อกซซิม ร่วมออกบูธจัดแสดงเทคโนโลยีซิมูเลชั่น ชุดสาธิตเครื่องฝึกขับรถจำลอง การทดสอบปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อการเหยียบเบรค ในงานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อตรวจสุขภาพผู้ขับขี่แท็กซี่ ภายใต้โครงการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค กลุ่มผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถแท็กซี่ ปี 2563 ภายใต้สโลแกน “ตรวจสุขภาพแท็กซี่ ท่องเที่ยวมั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค” จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับเครือข่ายแท็กซี่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร (ที่5จากซ้าย) อธิบดีกรมขนส่งทางบก และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย (ที่4จากซ้าย) อธิบดีกรมควบคุมโรค เยี่ยมชมเทคโนโลยีซิมูเลชั่น พร้อมร่วมทดสอบปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อการเหยียบเบรคในบูธล็อกซซิม ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563.

ล็อกซซิม จับมือ มรภ.นครปฐม พัฒนาหลักสูตรลอจิสติกส์เพื่อความปลอดภัย

ล็อกซซิม จับมือ มรภ.นครปฐม พัฒนาหลักสูตรลอจิสติกส์เพื่อความปลอดภัย

นายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ ล็อกซซิม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดำเนินการพัฒนาหลักสูตรหรือ โครงการด้านบริหารจัดการลอจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมถึงการบริหารจัดการขนส่งสินค้า ด้วยการนำ เครื่องฝึกขับรถจำลอง (Driving Simulator) มาเสริมสร้างความรู้ให้กับบัณฑิตภายใต้แนวคิด “การขับขี่ปลอดภัย” และ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง เมื่อเร็วๆ นี้.